Razvoj

Ekonomija: Šta nas čeka 2018. godine?

Nakon godine relativno zdravog rasta globalne privrede, ekonomisti za 2018. godinu predviđaju više-manje slične rezultate. Međutim, među pretnjama statusa kvo izdvajaju mere centralnih banaka, trgovinske barijere i mehure na tržištima.

Takve prognoze rasta, koje ne bi trebale da budu ni previše snažane, ni previše slabe, već optimalane, slikovito nazivaju scenariom po uzoru na dečju priču "Zlatokosa i tri medveda", ali je razlika u tome što u ovom scenariju baš i nisu na vidiku tri medveda, piše Rojters. 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!