Finansijske usluge

EU odobrila 14 milijardi pretpristupne pomoći za Zapadni Balkan i Tursku

Evropska unija je odobrila pretpristupnu pomoć za Zapadni Balkan i Tursku u iznosu od 14 milijardi evra.

Evropski parlament i Savet EU postigli su politički dogovor o novom Instrumentu za pretpristupnu pomoć (IPA 3), sa ukupnim budžetom od 14,162 milijarde evra za Zapadni Balkan i Tursku, za period 2021-2027. godine.

U pitanju je instrument koji podržava zemlje kandidate i potencijalne kandidate na njihovom putu reformi i ispunjavanju kriterijuma za pristupanje Uniji.

U Briselu navode da će se IPA 3 u narednom sedmogodišnjem periodu pružati podršku Albaniji, Bosni i Hercegovini, tzv. Kosovu, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Srbiji i Turskoj i to retroaktivno od 1. januara 2021.

Ističe se da će se njegovo programiranje zasniva na "tematskim prioritetima", a ne, kao do sada, na nacionalnim okvirima zemalja koje su u pitanju, prenosi RTV.

U Komiisji kažu da će IPA 3 biti fokusirana na ”strateško i dinamično” raspoređivanjem pomoći, stavljajući među prioritete vladavinu prava i poštovanje osnovnih vrednosti, jačanje demokratskih institucija i reforme javne uprave, promovisanje ekonomskog upravljanja i reforme ka konkurentnosti.

Iz okvira IPA 3 finasiraće se i evropski Ekonomsko-investicioni paket za opravak Zapadnog Balkna, a biće osigurana i koherentnost i komplementarnost između IPA 3 i novog, skoro 80 milijardi evra vrednog Instrumenta za susedstvo, razvoj i međunarodnu saradnju (NDICI).

Usvajanje instrumenta očekuje se na jesen, navode u Briselu.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!