Energetika

Evropska komisija odobrila pomoć za rekonstrukciju HE Bistrica

Evropska komisija je, posredstvom Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) odobrila 8,44 miliona evra bespovratne pomoći u oblasti energetike koji će biti iskorišćeni za finansiranje rekonstrukcije HE Bistrica i izradu Studije izvodljivosti sa Procenom uticaja na životnu sredinu za projekat Centralno-balkanskog koridora.

Realizacija ovih projekata doprineće povećanju proizvodnih kapaciteta iz obnovljivih izvora energije, kao i prenosnih kapaciteta povezivanjem Srbije sa istočnim i zapadnim susedima čime postajemo značajno energetsko čvorište evropskog elektroenergetskog sistema. Skoro jedna trećina od ukupno odobrenih sredstava namenjena je za projekte u oblasti energetike.

Za projekat rekonstrukcije HE Bistrica EPS-u odobreno je 7,722,671 miliona evra investicionog granta, što pokriva oko jedne petine procenjene vrednosti investicije, koja iznosi 36,1 milion evra.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović rekla je da će se zamenom opreme na HE Bistrica, koja je izgrađena pre više od 60 godina, produžiti njen životni vek što će doprineti sigurnosti snabdevanja, povećanju udela proizvodnje iz obnovljivih izvora energije, kao i smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte. Preka njenim rečima, za ovaj projekat urađena je projektno-tehnička i prostorna dokumentacija i pribavljene su dozvole za izgradnju, a početak radova planiran je u drugoj polovini naredne godine.

Za izradu Studije izvodljivosti za projekat Centralno-balkanskog koridora sa Procenom uticaja na životnu sredinu, koji podrazumeva izgradnju novog dalekovoda koji bi povezao centralnu Srbiju sa regionom Kostolca, a u drugoj fazi povezivanje Srbije i Bugarske novim 400 kilovati dalekovodom i izgradnju novih dalekovoda koji bi povezali istočnu i zapadnu Srbiju, opredeljeno je 724,482 evra, a korisnik sredstava je EMS. Centralno-balkanski koridor, čija je procenjena investiciona vrednost oko 195 miliona evra, uključen je u Panevropski plan razvoja prenosnog sistema 2022. Evropske asocijacije operatora prenosnih sistema (ENTSO-E).

Sredstva za rehabilitaciju HE Bistrica dodeljena su u okviru 8. poziva za investicione grantove Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) dok su za izradu Studije izvodljivosti sa Procenom uticaja na životnu sredinu za projekat Centralno-balkanskog koridora sredstva opredeljena iz 29. poziva za tehničku pomoć Investicionog okvira za Zapadni Balkan.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!