Finansijske usluge

Finansiranje gubitaša nas je koštalo novih 300 hiljada radnih mesta

Iako se Srbija, prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa EU, obavezala da će ukinuti državnu pomoć, odnosno subvencije javnim preduzećima, izdaci po tom osnovu iz budžeta se i dalje nastavljaju. Tako umesto direktne pomoći - subvencija, koje su postepeno smanjivane, a potom i ukinute za pojedina preduzeća, ostao je drugi vid finansijske podrške, garancije za kredite koje za sledeću godinu iznose preko 300 miliona evra.

Predlogom budžeta za narednu godinu, planiran je manjak u centralnoj kasi u iznosu od 69,1 milijardu dinara. A taj minus je uvećan u poslednjem trenutku za dodatnih milijardu dinara, jer naredne godine dospevaju na naplatu zajmovi preduzeća u državnom vlasništvu, čije su garancije  aktivirane zbog neizmirenih obaveza. Veći deo tih budžetskih rashoda čini 39 milijardi dinara  na ime garancija za zajmove državnih kompanija “Srbijagasa”, “Galenike”, “Er Srbije”, “Železare” i “JAT tehnike”. Prvi put planirani su i izdaci za tekuću likvidnost „RTB Bor-a” u iznosu od dve milijarde dinara.

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!