Razvoj

Franšizing u svetu glavni pokretač preduzetništva, a Srbija još kaska

Prema podacima Evropske franšizne federacije (European Franchise Federation), u Evropi ima više od 13.600 franšiznih firmi sa preko 500 hiljada prodajnih mesta.

Franšizing kao oblik poslovanja je veoma rasprostranjen u svetu, jer podstiče preduzetništvo i zapošljavanje, dok u Srbiji on nije razvijen u dovoljnoj meri. Prema podacima Evropske franšizne federacije (European Franchise Federation), u Evropi ima više od 13.600 franšiznih firmi sa preko 500 hiljada prodajnih mesta. U 2015. godini francuski franšizni sistemi, koji posluju u Nemačkoj ostvarili su 99,2 milijarde evra prihoda, što je gotovo tri puta više od BDP-a Srbije.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!