Finansijske usluge

Gavrilović: NBS treba da kontroliše banke, a ne da ih moli da nešto urade

NBS jenedavno  bankarima uputila dopis  u kome na fin način sugeriše da su sporni načini obračuna provizije poput – troška obrade, praćenja i administriranja pozajmica i preporučuje bankama da bi te troškove morale da naplaćuju u fiksnom iznosu, a ne procentualnom što je uglavnom bila višegodišnja praksa.

Dejan Gavrilović, predsednik „Efektive”, ističe da je posebno interesantan poslednji pasus u kome NBS „moli banke da u narednom periodu razmotre potrebu usklađivanja unutrašnjih akata, kojima se uređuju naknade i troškovi, kako bi obezbedili zaključivanje i primenu ugovora o kreditima u skladu sa propisima”.

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!