Finansijske usluge

Grčka otplaćuje sve dugove pre roka

Grčka planira da u naredna dva meseca otplati više od 7 milijardi evra zajmova koje je dobila od MMF i partnera iz Evrozone.

Kako navode mediji, Ministarstvo finansija će pre roka otplatiti 1,8 milijardi evra duga MMF-a, što je preostali deo od ukupno 28 milijardi evra koje je ovaj međunarodni kreditor obezbedio Grčkoj u dva paketa pomoći između 2010. i 2014. godine.

Pored toga, do kraja prvog kvartala ove godine, biće otplaćeno oko 5,3 milijarde evra zajmova koje su odobrili grčki partneri u Evrozoni, a koji dopevaju 2022. i 2023. godine.

Atina je od 2010. do 2015. dobila tri paketa finansijske pomoći od Evropske unije i MMF-a, u ukupnom iznosu od više od 260 milijardi evra. Nakon izlaska iz programa spasavanja 2018. godine, za potrebe finansiranja se oslanjala isključivo na tržišta duga.

Grčka je otplatila oko 6,0 milijardi evra MMF-u pre roka 2019. i 2021.godine i ima još 1,8 milijardi evra neotplaćenih kredita prema Fondu, čiji je rok otplate do 2024. godine, prenosi B92.

Vlada je takođe počela prošle godine sa prvim otplatama spasilačkih zajmova partnerima iz evrozone i želi da ubrza tempo vraćanja dugova.

Grčka procenjuje da je nacionala ekonomija porasla za 9,0 posto u 2021. godini, nakon što se privreda oporavila od prvog talasa blokada uvede nih zbog kovida, i predviđa rast od preko 5,0 procenata ove godine.

Grčka raspolaže rezervnim gotovinskim sredstvima od oko 32 milijarde evra, što je dovoljno da pokrije dospeće duga u naredne najmanje tri godine.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!