Projekti

Hiljadu reciklažnih kontejnera stiže u region: Počeo projekat upravljanja staklenom ambalažom u tri države

Količina reciklirane staklene ambalaže u regionu Zapadnog Balkana još je daleko od nivoa koji propisuje Evropska unija. Dok je cilj članica EU da recikliraju 70% stakla godišnje, u Srbiji ta količina iznosi 44%, u Severnoj Makedoniji 30%, a u Bosni i Hercegovini 12%.

To je istaknuto na regionalnoj online konferenciji na kojoj je predstavljen projekat „Upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu“, koji je pokrenula Nemačka razvojna saradnja - GIZ, u saradnji sa operaterima ambalažnog otpada – kompanijama Sekopak, Pakomak i Ekopak. Projekat se sprovodi u Srbiji, Severnoj Makedoniji i Bosni i Hercegovini i implementiraju ga NALED, Regionalna razvojna agencija Hercegovine (REDAH) i Zajednica jedinica lokalnih samouprava (ZELS) iz Severne Makedonije.

- U procesu pristupanja EU, Nemačka je potpuno posvećena pružanju podrške partnerima na Zapadnom Balkanu u rešavanju izazova zaštite životne sredine. U sektoru upravljanja otpadom mnoge zemlje u Evropi se suočavaju sa brojnim poteškoćama, naročito kada je reč o ambalažnom otpadu. Ove izazove ne može savladati jedan akter jer oni zahtevaju udružene snage i snažno i trajno partnerstvo. Zbog toga Nemačka razvojna saradnja podržava naše partnere da omoguće ekonomski efikasan lanac vrednosti reciklaže stakla. Nadamo se da ćemo zajedno stvoriti bolju budućnost - rekao je Christian Schilling, Šef odeljenja za razvojnu saradnju u Ambasadi Nemačke u Beogradu.

Na događaju je istaknuto da je za poboljšanje okvirnih uslova za uspostavljanje ekonomičnog lanca vrednosti reciklaže stakla u regionu ključno povećanje količine sakupljenog stakla, kao i postavljanje preduslova za ponovnu upotrebu staklenog otpada.

- Projekat smo počeli ambiciozno i oko 1.000 reciklažnih kontejnera krenulo je ovog meseca da pristiže u Sombor, Niš, Bihać, Novi Travnik, Štip i Ilinden. Kompletna oprema biće postavljena do kraja marta, a sa našim partnerima operaterima, sigurna sam da ćemo lako ostvariti i jedan od glavnih ciljeva, a to je da u ovim opštinama uvećamo sakupljene količine za 20% - istakla je Violeta Jovanović, izvršna direktorka NALED-a.

- Imajući u vidu Sekopakovo iskustvo u ovoj oblasti, projekat “Upravljanje staklenom ambalažom na Zapdnom Balkanu” logičan je nastavak našeg višegodišnjeg rada, i želja nam je da napravimo vodič koji će koristiti lokalne samouprave širom zemlje i regiona. 

Od 2012. godine mi sprovodimo projekte za upravljanje staklenom ambalažom i prvi smo postavili standarde za HORECA sektor u Beogradu a nakon toga su lokalne samouprave same počele da se javljaju u želji da uspostavimo saradnju i prikupimo što više staklene i druge ambalaže- istakla je Violeta Belanović Kokir, generalna direktorka SEKOPAK-a.Sombor je 2012. postao prvi grad u Srbiji u kom je izgrađen reciklažni centar i gde se radi separacija, razvrstavanje različitih vrsta otpada i njegovo pakovanje, te je, između ostalog, i zbog toga postao učesnik u projektu „Upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu“.

- U Somboru će u okviru projekta biti postavljeno čak 150 namenskih kontejnera, u samom gradu, u ugostiteljskim objektima, ali i u prigradskim naseljima. Ovo je proces koji će kontinuirano da traje, a neće biti aktuelan samo na skupovima i obraćanjima kakvo je današnje, tako da očekujem da svi mi već danas počnemo da menjamo odnos prema životnoj sredini u sopstvenom dvorištu i vremenom da ga obogaćujemo najrazličitijim aktivnostima, čiji rezultat će biti čistija životna sredina, zdravije, bogatije i zadovoljnije društvo - rekao je Antonio Ratković, gradonačelnik Sombora.

Sa ciljem da podrži sistem upravljanja ambalažnim otpadom u Srbiji, posebno staklom, Apatinska pivara je, uz podršku kompanije Sekopak, investirala značajna sredstva za potrebe projekta u iznosu od 150.000 evra.

- Veoma nam je stalo da procenat sakupljene i reciklirane ambalaže od stakla dostigne ciljeve zacrtane projektom. Nadam se da će nas ostatak privrede slediti jer je zajednički interes svih nas, svakog građanina u našoj zemlji, da zajedničkim naporom postignemo povećanje stope sakupljanja i reciklaže staklene ambalaže - rekla je Svetlana Vukelić, direktorka za pravne i korporativne poslove u Apatinskoj pivari.

Konferencija je okupila sve partnere na projektu, kao i gradonačelnike pilot opština, koji su zaključili da je presudno napraviti korak ka profitabilnoj kružnoj ekonomiji u regionu. Projekat upravljanja staklenom ambalažom sprovodi se u okviru programa razvojne saradnje sa privatnim sektorom - develoPPP.de koji finansira Nemačko Savezno Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!