Projekti

Inovacijama do konkurentne privrede

Zahvaljujući udruženim sredstvima Republike Srbije i Evropske unije, Fond za inovacionu delatnost odobrio je 9 miliona evra za realizaciju 54 inovativna projekta. Inovativna preduzeća iskoristiće bespovratna sredstva za razvoj novih ili unapređenje postojećih proizvoda, usluga ili tehnologija.

Njihov zadatak je ne samo da poseduju znanje o tehničkim aspektima njihovih inovacija, već i da razumeju trendove na tržištu i izgrade odnose sa potencijalnim partnerima i investitorima.

Inovativna rešenja poput personalizovanog i prilagodljivog nosivog uređaja za lečenje sindroma pada stopala, inovativnog sistem za osobe sa invaliditetom za lakši pristup objektima koje posećuju, digitalni nameštaj budućnosti, kao i inovativni katamaran za sakupljanje plastičnog otpada koji će smanjiti zagađenje vode u velikim vodenim tokovima su samo neki od podržanih projekta koji poseduju potencijal da nađu svoju primenu na tržištu.

Pojedinačno po projektu odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 80.000 do 300.000 evra u zavisnosti od programa. Prvi javni poziv u okviru Ugovora o direktnom grantu - Povećanje inovacionih kapaciteta i tehnološke spremnosti MSP bio je otvoren od 5. jula do 15. septembra 2021. godine za tri ključna programa podrške Fonda: Program ranog razvoja, Program sufinansiranja inovacija i Program saradnje nauke i privrede. Drugi javni poziv iste vrednosti, 9 miliona evra, je toku, a rok za podnošenje predloga inovativnih projekata ističe 15. marta 2022. godine u 15 časova.  

Na raspisani poziv podneto je ukupno 223 prijave. Inovativni projekti za koje je odobreno finansiranje dolaze iz različitih industrijskih oblasti, a najviše iz oblasti softvera i izrade aplikacija IKT, mašinstva i energetike. Većina preduzeća posluje u Beogradu, zatim Novom Sadu, Čačku.

Kroz pretpristupne fodndove Evrospke unije od 2011. godine do danas kroz programe Fonda podržano je 153 inovativna projekta preduzeća sa 21,9 miliona evra.

Fond za inovacionu delatnost čestita dobitnicima finansiranja i želi uspeh u realizaciji inovativnih projekata.

Pregled podržanih preduzeća: http://www.inovacionifond.rs/cir/info/inovacijama-do-konkurntne-privrede 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!