Finansijske usluge

Instant plaćanja na prodajnim mestima trgovaca putem IPS sistema NBS postala realnost

Narodna banka Srbije je omogućila novi način plaćanja na prodajnim mestima – platni instrument čijom se upotrebom na prodajnom mestu trgovca obeleženom oznakom „IPS“ (Instant plaćanja Srbija), može izdati nalog za instant plaćanje roba i usluga.

Ova plaćanja iniciraju se putem unapređene aplikacije za mobilno bankarstvo jednostavnim prikazivanjem ili skeniranjem NBS IPS QR koda odabirom opcije „IPS pokaži“ ili „IPS skeniraj“. 

Instant plaćanja na prodajnim mestima su jedan od najznačajnijih delova IPS platnog sistema Narodne banke Srbije, koji je počeo sa radom u oktobru 2018. godine, i to mesec dana pre početka rada sistema za instant plaćanja Evropske centralne banke. O značaju ovog projekta, koji danas u Srbiji postaje realnost, govori i to da je uvođenje instant plaćanja na prodajnim mestima tek u strateškim planovima Evropske unije za budući period.

Prvi trgovac koji je omogućio instant plaćanje NBS IPS QR kodom na svojim prodajnim mestima je veliki trgovinski lanac Mercator S doo, sa  preko 320 prodajnih objekata Roda, Idea i Mercator, i to u saradnji sa domaćom Bankom Poštanskom štedionicom ad Beograd. Instant plaćanja putem metoda „IPS pokaži“, gde korisnik pokazuje NBS IPS QR kod na ekranu svog mobilnog uređaja, izvršavaće se na više od 1.300 naplatnih mesta u okviru navedenih prodajnih objekata. Trgovci i banke su kao najveću prednost ovog načina plaćanja prepoznali niske troškove procesiranja transakcija i trenutni prenos i raspoloživost novčanih sredstava na računu trgovca. To je prednost koju instant plaćanja imaju u odnosu na platne kartice.

Pošto efikasnost izvršavanja instant plaćanja ne zavisi samo od kvaliteta funkcionisanja Instant platnog sistema Narodne banke Srbije, u prethodnom periodu Narodna banka Srbije je u specijalizovanoj laboratoriji radila zajedno sa bankama na proveri aplikacija banaka za prihvatanje i za izvršavanje instant plaćanja na prodajnim mestima pomoću kojih se klijenti banaka povezuju na sistem Narodne banke Srbije. Banke su imale obavezu da unaprede svoja rešenja, a sve sa ciljem da građani i privreda dobiju servis koji je efikasan i jednostavan za korišćenje. Kao rezultat, korisnici Banke Poštanska Štedionica ad Beograd su prvi koji će imati ažurirane aplikacije mobilnog bankarstva za instant plaćanja na prodajnim mestima. Pored ove banke, ostale banke koje su dobile odobrenje Narodne banke Srbije i koje će u narednim danima među prvima ažurirati aplikacije mobilnog bankarstva za svoje korisnike su  Komercijalna banka ad Beograd, AIK banka ad Beograd, Erste bank ad Novi Sad, Credit Agricole Banka Srbija ad Novi Sad, Eurobank ad Beograd, NLB banka ad Beograd, Direktna banka ad Kragujevac.

Ažurirane aplikacije imaće nove funkcionalnosti za instant plaćanja na prodajnim mestima i njihove nove verzije biće postavljene na Google Play Store i App Store.  Korisnik će u aplikaciji imati mogućnost izbora dva metoda instant plaćanja na prodajnom mestu, „IPS pokaži“ – kada se u mobilnoj aplikaciji platioca generiše jednokratni NBS IPS QR kod koji trgovac skenira npr. putem čitača povezanog sa kasom ili „IPS skeniraj“ –  kada se korisniku otvara kamera kojom skenira NBS IPS QR kod trgovca prikazan na odgovarajućem uređaju. Na ovaj način, korisnici će biti u mogućnosti da u nekoliko sekundi, veoma jednostavno izvrše plaćanje robe i usluga, a trgovcu se novac od prodaje prenosi na račun u svega nekoliko sekundi i odmah mu je na raspolaganju, u bilo koje vreme, svakog dana u godini (24/7). Prodajna i naplatna mesta trgovaca (npr. kasa) biće jasno označena „IPS“ logotipom u bojama naše nacionalne zastave, odnosno oznakama „IPS pokaži“ ili „IPS skeniraj“ kako bi platioci već samim prilaskom naplatnom mestu znali koju od ovih funkcija treba da izaberu u okviru svoje aplikacije za mobilno bankarstvo. Novi platni instrument korisnicima omogućava veći komfor, brže izvršavanje plaćanja, uštedu vremena i sve to upotrebom samo mobilnog telefona koji je uvek uz svog korisnika, bez novčanika, platnih kartica i gotovine.

Važno je napomenuti da je i Narodna banka Srbije svojom izrazito povoljnom tarifnom politikom stvorila uslove da troškovi prihvatanja instant plaćanja budu znatno niži za trgovce u odnosu na troškove prihvatanja platnih kartica. Time se motivišu i mali trgovci koji danas ne prihvataju platne kartice, da na svojim prodajnim mestima omoguće upotrebu ovog inovativnog načina plaćanja. Iz tog razloga, banke će u narednom periodu nastaviti širenje lepeze svoje ponude uvođenjem i rešenja za prihvatanje instant plaćanja putem mobilnih aplikacija namenjenih malim trgovcima, koje će trgovci jednostavno instalirati na svojim uređajima (mobilnom telefonu ili tabletu) i tako omogućiti potrošačima plaćanje putem NBS IPS QR koda na prodajnom mestu. Drugim rečima, trgovcu će biti dovoljan samo mobilni telefon da bi od kupca primao instant plaćanja.

Takođe, upotrebom funkcije „IPS skeniraj“ potrošači će moći da plate račune na kojima je odštampan NBS IPS QR kod, jednostavno u dva-tri klika na mobilnom telefonu, bez prekucavanja podataka u nalog za plaćanje. Trenutno, NBS IPS QR kodove na svojim računima štampaju Elektroprivreda Srbije, Telekom Srbija, Telenor, JKP Informatika Novi Sad, JKP Gradska toplana Niš, a očekujemo da u narednom periodu ove kodove na računima štampaju i druga preduzeća koja izdaju veliki broj mesečnih računa.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!