Finansijske usluge

Institucije javnog sektora u potrazi za novim internim revizorima

Centralna jedinica za harmonizaciju (CJH) Ministarstva finansija predstavila je dosadašnje rezultate reforme upravljanja javnim finansijama prema međunarodnim standardima i iskazala potrebu javnog sektora za novim kadrovima u internoj reviziji.

Na predstavljanju rezultata je rečeno da svi rukovodioci i zaposleni u organizacijama javnog sektora – korisnici javnih sredstava, dobijaju praktičnu podršku od strane Ministarstva finansija za unapređenje svojih sistema finansijskog upravljanja i kontrole putem interne revizije. Na taj način interna finansijska kontrola u javnom sektoru (IFKJ) omogućava upravljanje novcem građana Republike Srbije na efektivan, efikasan i ekonomičan način. 

Ustanovljeni sistem politika, procedura i aktivnosti ima za cilj da internom kontrolom definiše način, vreme i ličnu odgovornost u poslovanju organizacija javnog sektora, a sam sistem finansijskog upravljanja i kontrole kroz internu reviziju postala je zakonska obaveza za sve korisnike javnih sredstava. Ovakva vrsta podrške pomaže svim rukovodiocima i zaposlenima u organizacijama javnog sektora da vrše procenu mogućih slabosti svojih sistema interne kontrole, predlaganjem odgovarajućih izmena i pružanjem dodatnih smernica za poboljšanje interne kontrole. Zajedničko angažovanje svih aktera IFKJ i organizacija javnog sektora na reformi javnih finansija jeste preduslov za odgovorno upravljanje novcem građana. Tim povodom su predstavljeni brojni sistemi obuka i edukativni materijali, kao i dosadašnji napredak javnih institucija koje izveštavaju o usklađenosti sa zahtevima IFKJ, potvrđenim i kroz izveštaje Evropske komisije o finansijskom nadzoru.

Nacionalna sertifikaciona šema za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor, izgrađena po međunarodnim standardima, do sada je kroz CJH obučila i implementirala 506 internih revizora sa ovlašćenim sertifikatom. Jaka interna revizija je preduslov za dalji napredak upravljanja javnim sredstvima, a za sam razvoj i bolje rezultate neophodan je veći broj internih revizora u javnom sektoru. Kroz adekvatnu obuku i polaganje ispita, koje organizuje Centralna jedinica za harmonizaciju, svi zainteresovani mogu konkurisati za posao ovlašćen interni revizor u javnom sektoru.

„Pozivam zaposlene iz javnog i privatnog sektora, pa i one mlade, bez velikog iskustva, da pokažu interesovanje za rad u internoj reviziji. To je dinamično, raznovrsno i zanimljivo okruženje, gde ćete služiti javnom interesu i dobrobiti građana ali i steći veštine dobrih rukovodilaca. Za početak rada u internoj reviziji nije obavezno posedovanje sertifikata, a osnovna znanja potrebna za rad steći ćete putem obuka koje organizujemo. Nakon obuka i položenog ispita, interni revizori stiču prestižan sertifikat ovlašćenog internog revizora u javnom sektoru koji je usklađen sa međunarodnim standardima interne revizije“, rekla je ovim povodom Spomenka Vircburger, pomoćnica ministra finansija. Svi zainteresovani za rad u internoj reviziji u javnom sektoru, od petka 25.03.2022., mogu pratiti konkurse i ostaviti svoje podatke za kontakt na sajtu Službe za upravljanje kadrovima i biće blagovremeno obavešteni o konkursima za interne revizore u javnom sektoru.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!