Energetika

Integracija berzi električne energije Bugarske i Severne Makedonije

Predstavnici operatora elektroenergetskih sistema i berzi električne energije Bugarske i Severne Makedonije potpisali su memorandim o razumevanju.

Cilj je integrisanje njihovih dan-unapred tržišta elektične energije do 2022. godine.

Ispred bugarske strane memorandum su potpisali operater elektroenergetskog sistema (ESO) i Nezavisna bugarska energetska berza (IBEKS), a u ime makedonske operator prenosnog sistema električne energije (MEPSO) i nacionalni operator tržišta električne energije (MEMO).

Projekat se sprovodi u skladu sa evropskim target modelom i odobrenom zajedničkom mapom puta, a u saradnji sa evropskim organom za spajanje kratkoročnih tržišta električne energije na kojima se referentna cena utvrđuje dan unapred, prenosi Tanjug.

Integrisanje kratkoročnih segmenata berzi za trgovanje električnom strujom je od ključnog značaja za razvoj tržišta električne energije u svakoj tržišnoj zoni, navodi ESO u saopštenju.

U jugoistočnoj Evropi ima mnogo zemalja koje nisu članice Evropske unije, zbog čega je završetak tržišne integracije u regionu veliki izazov. Bugarska i Severna Makedonija smatraju da je uspešna integracija tržišta električne energije između dve zemlje od primarnog značaja za tržišno povezivanje celog regiona.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!