Finansijske usluge

Investicije EIB na Zapadnom Balkanu dostigle su 853 miliona evra u 2021. godini, povećavajući podršku za zelene i digitalne projekte

Grupacija Evropske investicione banke (Grupacija EIB), banka Evropske unije (EU), ukupno je 2021. godine investirala 853 miliona evra širom Zapadnog Balkana za održivi razvoj, zelenu tranziciju, digitalizaciju i podršku malim preduzećima.

Prošle godine je EIB investirala 560 miliona evra u mala i srednja preduzeća, pomažući im da se oporave, prilagode i nastave da otvaraju nova radna mesta. Sa gotovo 200 miliona evra investiranih u digitalni sektor Zapadnog Balkana od 2020. godine, Grupacija EIB je postala jedan od  glavnih finansijera digitalne transformacije u regionu. U okviru finansijskog paketa Tima Evropa, EIB je uložila 1,7 milijardi evra za brži oporavak regiona od kovida-19, obezbeđujući zeleni, digitalni i održiv rast.

Da bi povećala svoje lokalno prisustvo i pojačala finansijsku i tehničku pomoć za zemlje izvan EU, Grupacija EIB je osnovala EIB Global, sa ciljem da ubrza planiranje i sprovođenje projekata, kroz individualno prilagođenu podršku koju će pružiti eksperti na terenu. Zapadni Balkan spada u regione koje će dobiti podršku u okviru ogranka EIB Global, koji će biti i jedan od glavnih partnera Evropske komisije u sprovođenju inicijative Globalni prolaz.

Potpredsednica EIB Liljana Pavlova, koja je zadužena za Zapadni Balkan, rekla je: „Izuzetno sam ponosna na ostvarene rezultate koji pokazuju našu snažnu opredeljenost, u okviru Tima Evropa, za zelenu tranziciju, digitalizaciju i razvoj privatnog sektora. Naša podrška je bila vidljiva ne samo u finansiranju, već i kroz povećanje tehničke podrške u uvođenju Ekonomsko-investicionog plana, kao i Zelene agende na Zapadnom Balkanu, koja će doprineti  čistijoj životnoj sredini i boljim uslovima života. Pomogli smo regionu da se prilagodi novom digitalnom dobu, odobrivši znatna finansijska sredstva za unapređenje digitalne infrastrukture i veština. Sada, sa pokretanjem ogranka EIB Global, bićemo u poziciji da reagujemo brzo, da na konkretne lokalne potrebe odgovorimo na terenu, da proširimo svoje partnerstvo i znanje na zemlje i regione kojima je to najpotrebnije. Ovo će otvoriti novo poglavlje i proširi naše domete izvan EU, omogućavajući nam da još efikasnije doprinesemo digitalizaciji, borbi protiv klimatskih promena i inkluzivnom rastu. ”

Pomoć MSP za očuvanje radnih mesta, razvoj i transformaciju poslovanja

Tokom 2021. godine, EIB je obezbedila 560 miliona evra za mala i srednja preduzeća u regionu kako bi im pomogla da održe likvidnost, nastave sa investiranjem, očuvaju radna mesta i stvore nove mogućnosti zapošljavanja. Ta sredstva su dostupna pod pristupačnijim i fleksibilnim uslovima, u okviru finansijskog paketa Tima Evropa za brži oporavak regiona od kovida-19.

Banka EU uvela je nove finansijske instrumente i proizvode, kao što su namenske kreditne linije za klimatske projekte kako bi se ubrzala dekarbonizacija preduzeća u regionu uvođenjem energetski efikasnih praksi. Očekuje se da će podsticajni krediti za kompanije za zapošljavanje ugroženih socijalnih grupa biti potpisani širom regiona, kao dopuna onome koji je već ugovoren 2020. godine za Srbiju. Pomoću garantne linije za Zapadni Balkan i bliže saradnje sa Evropskim investicionim fondom (deo Grupacije EIB koje se bavi MSP), očekujemo da ćemo pojačati svoju podršku razvoju privatnog sektora.

Povećana podrška EIB klimatskim merama i održivosti životne sredine na Zapadnom Balkanu

Kao klimatska banka EU, EIB je povećala tehničku i finansijsku podršku za pripremu i sprovođenje klimatskih i održivih projekata u skladu sa Ekonomsko-investicionim planom. Tokom 2021, odobrila je 257 miliona evra za zaštitu životne sredine, sigurniju i efikasniju energetsku mrežu, održivi transport i uvođenje energetski efikasnih projekata u mala preduzeća. U prošlog godini EIB je investirala u izgradnju postrojenja za preradu otpadnih voda u Mitrovici, uvođenje sistema za vodosnabdevanje u Tirani, kao i u opštinama Jajce i gradu Zvornik. Ova ulaganja će obezbediti pristup pitkoj vodi i sanitarnim uslugama za više od milion ljudi u regionu. Finansijska sredstva EIB-a takođe će ojačati energetsku mrežu u jugoistočnoj Evropi, uvođenjem sigurnog, raznovrsnog i efikasnog sistema snabdevanja.

Investicije EIB-a ugovorene u 2021. godini omogućile su modernizaciju gradskog saobraćaja u Kantonu Sarajevo, što će doprineti smanjenju saobraćajnih gužvi i zagađenja vazduha. Zajedno sa Evropskom komisijom i drugim partnerima banka EU planira da poveća tehničku podršku kako bi se ubrzala realizacija Zelene agende.

Olakšavanje digitalne transformacije

Zahvaljujući 200 miliona evra investiranih u digitalne projekte u regionu od 2020. godine, EIB je omogućila pametan, otporan i inkluzivni rast regiona. Investicije EIB-a premostiće digitalni jaz i omogućiti nadogradnju postojeće 4G i uvođenje 5G mreže, kao i digitalizaciju preko 1500 škola i razvoj digitalnih veština. Dugoročno gledano, to će povećati produktivnost preduzeća, efikasnost javnih institucija i mogućnost zapošljavanja mladih u kontekstu novog digitalnog doba.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!