Društvo

Island - prva država na svetu u kojoj muškarci i žene zakonski moraju biti jednako plaćeni

Usvajanjem novog zakona, u kojem su 50 odsto zastupljene žene, Island je postao prva država sveta u kojoj muškarci i žene moraju biti jednako plaćeni.

Prema novom zakonu, kompanije i vladine institucije koje imaju više od 25 zaposlenih moraće da sprovode politiku jednakog isplaćivanja radnika, a one organizacije kod kojih se ustanove nepravilnosti, moraćeda plate kaznu.

Dagny Osk Aradottir Pind, članica odbora lokalne organizacije koja se bori za ženska prava, kazala je za Al Jazeeru da je reč o mehanizmu kojim žele da osiguraju da se žene i muškarce plaćaju jednako. 

Dodala je kako su na Islandu, kao i u brojnim drugim državama, godinama postojali zakoni koji su nalagali da se muškarce i žene plaća jednako, ali da je i dalje postojao nesrazmer u njihovim platama. 

Međutim, novim zakonom koji je stupio na snagu 1. januara 2018. godine, nejednake plate postaju protivzakonite. Zakon je podržala i vladajuća koalicija, sačinjena od stranaka desnog centra, ali i opozicija. 

Prema Svetskom ekonomskom forumu Island je već devet godina zaredom prva zemlja na lestvici zemalja prema jednakosti polova.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!