Ljudski resursi

Ivan Marković direktor "iConsult": "U odnosu na inostrane firme, kod nas su menadžerske veštine rukovodilaca na niskom nivou"

"Kada poredimo sa našim klijentima iz inostranstva, na našim prostorima je primetan značajno lošiji pristup rukovodilaca svom poslu, a menadžerske veštine su na niskom nivou. Čak i firme koje mnogo ulažu u razvoj upravljačkih veština svojih menadžera to često rade neplanski i vrlo nestručno, pa su efekti slabi", rekao je u intervjuu za naš portal Ivan Marković CEO&Founder konsultantske firme "iConsult d.o.o.".

Pokušao bih to da objasnim kroz primer. Ako imamo jednu grupu zaposlenih, za koju možemo da kažemo da ne ispunjava očekivanja, i želeli bismo da ta grupa radi bolje, onda će nam sistemsko merenje učinka dati odgovor zašto ta grupa ne radi dobro i kako možemo da poboljšamo njene rezultate. Ali sa druge strane, ako ni ne znamo koliko jedna grupa može da radi, sistemski meren učinak će nam pokazati realnu opterećenost grupe i generalnu efikasnost u njihovom radu. Razlika je samo u tome da li stvari uvek merimo na isti način, tj. kroz sistem, ili kada nam je to potrebno, ne sistemski, tj. svaki put malo drugačije. Osnovna prednost sistemski merenog učinka je što te podatke onda možemo iskoristiti za donošenje pravih odluka, kao i u drugim delovima sistema upravljanja.

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

iConsult d.o.o.http://www.iconsult.rs/

iConsult je firma specijalizovana za izradu sistema upravljanja zaposlenima, merenje učinka zaposlenih i razvoja upravljačkih veština

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!