Poresko savetovanje

Jelena Mihić Munjić, partner u kompaniji „Kreston MDM“: Angažovanje poreskog savetnika kompanijama donosi značajne uštede

U Srbiji je prepoznata potreba angažovanja poreskih savetnika, pogotovo kod većih kompanija. Veće korporacije koje imaju iskustva sa ovom tematikom su veoma svesne važnosti uloge poreskih savetnika, dok manje firme uglavnom zovu u pomoć onda kada bude kasno, odnosno u toku i nakon poreskih kontrola.

Preventivna funkcija poreskog savetnika, nažalost, često je zanemarena, iako njegovim angažovanjem kompanije mogu uštedeti dosta novca, izjavila je Jelena Mihić Munjić, partner u revizorskoj kompaniji „Kreston MDM“.

Navedite pet ključnih razloga zašto je važno imati poreskog savetnika?

Poresko planiranje obično se koristi kako bi se preduzećima pomoglo da postignu svoje finansijske i poslovne ciljeve. Postoje prednosti poreskog planiranja za velike i male firme. Planiranje igra važnu ulogu u:

- smanjenju iznosa oporezivog prihoda

- smanjenju efektivne poreske stope

- omogućavanju veće kontrole nad tim kada se plaćaju porezi

- identifikaciji maksimalnog dostupnog poreskog oslobađanja / poreskog kredita

- praćenju izmena poreskih zakona koje su u Srbiji veoma česte.

Naime, samo na sajtu Poreske uprave objavljeno je 20 poreskih zakona, 63 međudržavna ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, 9 uredbi, 71 pravilnik, 12 uputstava, a postoji i nekoliko hiljada objavljenih mišljenja ministarstava na temu poreza.

Imajući u vidu obim, kompleksnost i promenljivost poreskog sistema, razumevanje samog sistema oporezivanja može kompanijama koje posluju u Srbiji uštedeti dosta novca.

Koliko je u Srbiji razvijena  svest o potrebi angažovanja poreskog savetnika? Da li menadžment kompanija zaista uviđa korist za unapređenje poslovanja?

S jedne strane, u oblasti poreza, finansijski rukovodioci velikih, globalnih preduzeća gledaju na transferne cene i komplajans kao najveće rizike. Studije transfernih cena su od 2013. godine obavezni deo poreskog bilansa i svaka ozbiljna kompanija vodi računa o ovom aspektu poslovanja i angažuje poreske savetnike za pripremu dokumentacije o transfernim cenama. Komplajans, koji inače podrazumeva usklađenost, u poslovnom svetu označava usklađenost poslovanja kompanije s poreskim propisima zemlje u kojoj posluje, u našem slučaju Srbije.

S druge strane, za preduzeća, koja posluju samo u Srbiji, usklađenost sa propisima je važna, ali najveći faktor rizika predstavlja kontrola od strane Poreske uprave.

Imajući sve navedeno u vidu, možemo reći da je kod nas prisutna i prepoznata potreba angažovanja poreskih savetnika, pogotovo kod većih kompanija. Veće korporacije koje imaju iskustva sa ovom tematikom su veoma svesne važnosti uloge poreskih savetnika, dok manje firme uglavnom zovu u pomoć onda kada bude kasno, odnosno u toku i nakon poreskih kontrola. Preventivna funkcija poreskog savetnika je, nažalost, često zanemarena.

Koji je najefikasniji način angažovanja poreskog savetnika?

U Srbiji domaće kompanije najčešće od svog knjigovođe (internog ili eksternog) očekuju da im, u okviru računovodstvenih usluga, pruža uslugu poreskog savetovanja. Problem je, međutim,  što računovođe često nisu obučene za obavljanje takvog savetovanja ili zbog brojnih obaveza koje imaju na dnevnom nivou, ne stižu da se bave i ovim delom posla. Angažovanje internog poreskog savetnika ima smisla samo ukoliko imate toliko poreskih pitanja da ona zahtevaju celodnevno angažovanje poreskog stručnjaka. Svakako treba imati u vidu da je veoma teško izvodljivo da jedna osoba bude u potpunosti u toku sa svim vrstama poreza.

Iz svih ovih razloga najefikasnije i najefektivnije rešenje je angažovanje poreskog savetnika po potrebi, kroz eksterni angažman.

Da li su za poreskog savetnika u Srbiji više zainteresovane domaće ili strane firme?

Iz našeg iskustva, za angažovanje poreskog savetnika daleko više su zainteresovane strane firme, koje imaju i širi dijapazon pitanja i zahteva. Domaće firme uglavnom su zainteresovane za mesečne kontrole PDV prijava, naročito nakon uvođenja novog pregleda obračuna PDV-a, koji je krenuo da se primenjuje upravo od jula ove godine.

Sa kojim se izazovima najčešće suočavaju strane kompanije koje posluju u Srbiji? U kojim oblastima im treba najviše saveta? 

Kad je reč o izazovima, sa kojima se suočavaju strane kompanije u Srbiji, godišnje istraživanje Američke privredne komore, čije su članice uglavnom multinacionalne kompanije, pokazuje da se povećala nepredvidljivost poreskih propisa i da članice tog privrednog udruženja veruju da je razlog za to izostanak blagovremene javne rasprave prilikom njihove izmene. Imajući u vidu nepredvidivo poresko okruženje, postaje sve značajnija i uloga poreskog savetnika, koji je dužan da na najefikasniji način pronađe rešenja za nova pitanja koja se svakog dana otvaraju.

KRESTON MDM je deo međunarodne mreže KRESTON International. Kakve to prednosti donosi Vašim klijentima?

Kako ceo svet postaje povezan i integrisan kroz tehnologiju i međunarodne računovodstvene mreže, kao što je Kreston International, postaju sve značajnije. Kreston International, kao globalna kompanija, nudi niz pogodnosti, koje omogućavaju uspostavljanje ravnoteže između troškova i koristi.

­­­­­­­­­­­­­­­­­______________________________________________________________________________

 

Kreston MDM čini tim visoko profesionalnih i odgovornih stručnjaka, sa bogatim višegodišnjim iskustvom u relevantnim oblastima. Društvo za reviziju, finansijski i računovodstveni konsalting MDM Revizija d.o.o. Beograd osnovano je 2005. godine, a od februara 2015. godine je, nakon dugotrajne selekcije i procesa provere kvaliteta pruženih usluga, postalo ekskluzivni član za Srbiju međunarodnog udruženja nezavisnih profesionalnih firmi KRESTON International

______________________________________________________________________________

Kao pojedinci, mi radimo zajedno sa našim klijentima da razumemo njihove ambicije i bavimo se njihovim poslovnim izazovima. Kao mreža, mi imamo mogućnost da dovedemo odgovarajuće znanje za sto, bez obzira na to kakav je poslovni izazov u pitanju. Svaki član Kreston-a je samostalna kuća sa isključivom odgovornošću za sopstveni rad, osoblje i klijente. Ipak, naši klijenti znaju da će dobiti podjednako kvalitetan nivo usluga  bilo gde u svetu da posluju. Bez obzira na to koja problematika je u pitanju, član Kreston-a je uvek na raspolaganju za stručnu podršku, tako da svaki naš klijent može biti siguran da ima 24-časovnu globalnu pokrivenost.

Kreston International je član Foruma firmi www.forumoffirms.org. Forum je udruženje međunarodnih mreža računovodstvenih firmi. Njegov cilj je promovisanje doslednih i visokokvalitetnih standarda praksi finansijskog izveštavanja i revizije širom sveta.

Da li možete za kraj da date jedan poreski savet?

Ne postoji univerzalan poreski savet koji bi se mogao primeniti u svakom pojedinačnom slučaju, ali svakako je bitno naglasiti da je preventiva bolja od svakog leka. Ali ako bih morala da izdvojim jednu zanimljivu rečenicu to bi bila sledeća:

 „Porezi se moraju platiti. Ali nijedan zakon ne kaže da morate da ostavite i napojnicu“ - Henry S. Morgan (Morgan Stanley)

 

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!