Društvo

Junker najavio proširenje na Balkanu u narednom mandatu EP

Predsednik EK Žan Klod Junker kaže da za vreme ovog mandata EP neće biti novih članica, ali EU će u godinama koje slede brojati više od 27 članica. Obraćajući se EP, Junker je predstavio pet osnovnih smernica EU, zalažući se za zajedničku obaveštajnu jedinicu.

Obraćajući se evroposlanicima, govorio je o planovima Unije u narednih 16 meseci, navodeći da je isključeno članstvo Turske u dogledno vreme i da novinarima nikako nije mesto u zatvorima.

Kaže da u narednih 16 meseci moraju ostvariti "mnogo inicijativa", a pet osnovnih su: da se osnaži evropski trgovinski sistem, da se predstavi nova industrijska strategija, da EU postane lider kad su u pitanju klimatske promene, da se Evropljani bolje zaštite u digitalnom dobu, i peto, migranti i obezbeđenje zakonitih puteva migracija.

Junker je u svom govoru rekao da je danas više ljudi zaposleno Uniji, i da je Brisel zaslužan što su evropske banke dobile dovoljan kapital za kreditiranje preduzeća, kako bi on mogla otvarati radna mesta. On je naveo da je smanjen javni deficit, a da se deset godina nakon krize, evropska privreda oporavlja.

On je izneo 5 najvažnijih predloga:

Osnažiti evropski trgovinski program, s obzirom da je Evropa uvek bila privlačan ekonomski partner, Evropski parlament će imati zadnju reč o svim trgovinskim sporazumima, i poslanici moraju da budu informisani o pregovorima.

Novi okvir Evropske unije za analizu investicija, u slučaju da neko strano preduzeće želi da kupi neku evopsku luku od strateške važnosti, ili deo energetske infrastukture, to se može obaviti transparentno i putem dubinske analize investicija.

Konkurentnija industrija, je jedan od ciljeva Evropske unije. Junker je iskoristio priliku da pozove automobilsku industriju da prizna svoje greške.

Da Evropa bude predvodnica po pitanju klimatskih promena, s obzirom na to da se smanjuju ambicije SAD u vezi s tim.

Nova pravila koja će štiti pravila intelektualne svojine, kulturnu različitost i lične podatke. Junker je istakao da Evropa nije dovoljno uradila u borbi protiv kibernetičkih napada, koji su nekad opasniji od ratova.

Migracije dovesti pod kontrolu. Štititi spoljne granice na efikasniji način., rekao je navodeći da su pojačane patrole u Grčkoj, Italiji i Španiji, a smanjen je i broj nezakonitih dolazaka na Mediteran, zahvaljujući sporazumu sa Turskom, za 97 odsto.

 

Izvor: N1

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!