Prodaja

Kad stečaj postane unosan posao

U praksi APR-a ima slučajeva "prodaja" prezaduženih preduzeća prenosom osnivačkog udela i prebacivanjem odgovornosti na druga lica, koja su spremna to da plate, zbog čega se u medijima pojavio slučaj lica iz Beograda, koje je na taj način preuzelo na sebe više od 400 preduzeća.

Nadovezujući se na temu započetu u prethodnom tekstu (vidi tekst "Exit Strategy") o problemima prilikom zatvaranja preduzeća ovog puta moramo obraditi temu prezaduženosti!

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!