Ljudski resursi

Kako da ono što izgovaramo zvuči zanimljivo?

Slike. Slike. Slike. Raspršite ih po vašem govoru i postaćete zabavniji i imaćete veći uticaj na publiku.

Neka vaše izlaganje bude protkanom tim čarobnim prelazom: DA PONUDIM JEDAN PRIMER. To je tako važna instrukcija.

Isus je nepoznato učinio jasnim, jer je o tome govorio koristeći se primerima nečeg poznatog. Povezao je Carstvo nebesko sa kvascem, mrežama koje ribari bacaju u more, trgovcima koji kupuju bisere.

Budite konkretni. Da ponudimo jedan primer iz mentorskog rada Dejla Karnegija: Jednom prilikom su se na kursu javnog nastupa našla dva polaznika, jedan je bio doktor filozofije, a drugi, grub i okretan momak, koji je pre trideset godina, svoju mladost proveo u britanskoj mornarici. Uglađeni učenjak je bio profesor na univerzitetu, dok je njegov kolega mornar, u sporednoj uličici vodio preduzeće za selidbe. Koliko god to čudno zvučalo, daleko bolje su pažnju publike držali govori, koje je tokom kursa održao vlasnik preduzeća za selidbe, nego govori profesora sa univerziteta. Zašto? Profesor se koristio divnim izrazima, koji su odisali kulturom i uglađenošću, govorio je logički i jasno, ali je njegovim govorima nedostajao jedan ključni sastojak: konkretnost. Bili su isuviše nejasni i uopšteni. S druge strane, vlasnik preduzeća za selidbe je imao tek toliko reči da kaže nešto osnovno. Kada je govorio, odmah bi išao pravo u centar, jasno i konkretno. Ta njegova osobina, zajedno sa njegovom srčanošću i svežinom izraza, učinila je njegove govore veoma zabavnim.

Priče imaju dubok odjek u svakom ljudskom biću. Ako predstavite vaš govor kao priču ili niz povezanih priča, možete se snažnije povezati sa vašim slušaocima.

Ako zamislite strukturu govora, koji nešto objašnjava kao centralnu ideju vodilju s ostalim delovima povezanim s njom – anegdotama, primerima, naglašavanjima, pojašnjenjima itd. – onda sveukupna struktura može izgledati kao drvo. Ideja vodilja je stablo, a grane su razni delovi povezani s njom. Da bi se postiglo razumevanje, suštinski je važno da slušalac uvek tačno zna gde se on trenutno nalazi na tom drvetu.

Citirajte. Sokrat je izgovorio onu čuvenu: Govori da te vidim. Ciceron: Kakav čovek – takav govor.

Budite lični, opišite nam neki događaj iz vašeg života, koji ima veze sa temom. Podelite sa nama malo vaše ranjivosti, našalite se na sopstveni račun.

Dakle da sumiramo – utisnite u vaš govor primere, priče, slike, citate, budite konkretni i lični, jer će te na taj način povećati šansu da vas publika lakše zapamti i bolje razume.

Jedan gospodin, koji se bavi zaštitom životne sredine, držao je govor na jednom stručnom skupu. Želeo je da poentira kako je ekološka svest u Srbiji na niskom nivou i razmišljao je na koji način bi čitavu stvar mogao da oživi, da je približi svakom slušaocu. Uradio je sledeće – govor je završio ovim rečima: Kada je reč o reciklaži, mi ne možemo da se merimo sa uređenim zemljama, mi ne možemo preko noći postati Švedska ili Norveška. Mi nismo Đoković, nismo ni Marej, ni Nadal, ali hajde da budemo Vavrinka, da idemo ka vrhu i budemo lideri u regionu. Nekoliko meseci kasnije prilašao mu je jedan vrlo uspešan poslovni čovek, i kazao kako pamti njegovu priču o teniserima i kako mu je to dalo krila i podstrek da u svojoj firmi razvija ono u čemu su najbolji i da se ponosi svojim „bekhendom“, dok polako prilazi ka samom vrhu.

Slobodan Roksandić, Institut MAIN POINT

 

 

 

Institut MAIN POINThttp://mainpoint.edu.rs

MAIN POINT je osnovan 2012. godine sa ciljem da ponudi temeljan i sveobuhvatan program edukacije za javni nastup. 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!