Razvoj

Kako do efikasnije lokalne samouprave i zadovoljnih građana?

Evropska komisija (EK) učvrstila je proces proširenja EU, kroz brojne kriterijume i preduslove, promovišući princip "dobrog upravljanja" (Good Governance) kao vodeći princip strategije proširenja prema Balkanu. Od 2014. godine javna uprava postaje temeljna reformska oblast,  koja je okvir za integralno funkcionisanje države kako na nacionalnom, tako i na evropskom  nivou.

Savet Evrope  i  Evropska unija prepoznali su izazove sa kojima se u svom razvoju suočavaju lokalne samouprave u Republici Srbiji i podržali su Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u pokretanju i sprovođenju projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi”.

Projekat pruža podršku lokalnim samoupravama u skladu sa primerima dobre prakse zemalja članica Saveta Evrope, razvijenim standardima i alatima, kao i novim zakonskim rešenjima, koja uvode (ili propisuju) obavezu stručnog usavršavanja i uspostavljanja sistemskog upravljanja ljudskim resursima u organima javne uprave na lokalnom i pokrajinskom nivou.

U okviru projekta Savet Evrope sproveo je konkurs za izbor pilot opština za paket podrške unapređenju funkcije upravljanja ljudskim resursima. Na konkursu su izabrani: Bač, Beograd, Bujanovac, Čačak, Kragujevac, Kraljevo, Loznica, Medveđa, Niš, Novi Sad, Pančevo, Pirot, Raška, Savski venac, Smederevo, Stari grad, Svrljig, Trstenik, Valjevo, Zrenjanin, a posebno iznenađuje podatak da su konkurisale čak 92 gradske i opštinske uprave, što je više od polovine njihovog ukupnog broja!

 Ukupan budžet projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi” iznosi 2 miliona evra i finansiraju ga Evropska Unija i Savet Evrope. Projekat je pokrenut početkom 2016. godine i realizovaće se u potpunosti do kraja 2017. godine, u partnerstvu sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Stalnom konferencijom gradova i opština.

Obzirom da je jedan od specifičnih ciljeva reforme javne uprave poboljšanje upravljanja ljudskim resursima, potreba za ulaganjem i podrškom EU u ovoj oblasti izuzetno je velika. Kao i u drugim evropskim zemljama i od Srbije se očekuje da uspostavi javnu upravu, kao servis građana, koji efikasno, ekonomično i transparentno pruža visokokvalitetne javne usluge, za šta je neophodno ulaganje u programe stručnog usavršavanja, profesionalizaciju i ukupno podizanje kapaciteta, kako kroz opšte, tako i kroz specifične obuke i treninge. Zato je ovaj projekat početak sveobuhvatne promene, koja treba da rezultira efikasnom, brzom, savremenom, odgovornijom i transparentnijom uslugom, koju opštinski i gradski organi pružaju građanima i građankama Srbije.

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!