Finansijske usluge

Kako faktoring može da pomogne vašem biznisu?

Privredna komora Srbije održala je u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj EBRD radionicu iz oblasti faktoringa, u okviru realizacije Programa razvoja savetodavnih usluga u oblasti faktoringa u Srbiji.

Radionica  na temu  „Procena i preuzimanje rizika u  faktoringu“ je prva u nizu planiranih tematskih radionica u okviru realizacije Programa razvoja savetodavnih usluga u oblasti faktoringa u Srbiji koji sprovodi EBRD, a finansira Vlada Luksemburga.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!