Kako se obračunava godišnji porez na dohodak građana?

Fizička lica koja su ostvarila dohodak u 2016. godini preko 2.285.064 dinara obavezni su da podnesu poresku prijavu za godišnji porez na dohodak građana i plate porez.

Rezidenti Srbije prilikom obračuna uzimaju u obzir dohodak koji su ostvarili i u Srbiji i u drugim državama, dok nerezidenti uzimaju u obzir samo dohodak ostvaren u Srbiji.

Dohodak za oporezivanje predstavlja razliku između ostvarenog dohotka i neoporezivog iznosa.

Lični odbici predstavljaju iznose koji se mogu odbiti od dohotka za oporezivanje:

- za poreskog obveznika – 40 odsto prosečne godišnje zarade (304.675 dinara)

- za izdržavanog člana porodice – 15 odsto prosečne godišnje zarade (114.253 dinara).

Iznos ličnih odbitaka može biti maksimalno 50 odsto dohotka za oporezivanje. Odbitak za određenog izdržavanog člana porodice može da ostvari samo jedan poreski obveznik.

Osnovica godišnjeg poreza je oporezivi dohodak, koji predstavlja razliku između dohotka za oporezivanje i ličnih odbitaka.

Godišnji porez na dohodak se plaća na oporezivi dohodak po stopi od:

- 10 odsto – za iznos oporezivog dohotka do šestostruke prosečne godišnje zarade.

- 15 odsto – na razliku između iznosa koji je veći od 4.570.128 dinara i tog iznosa.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!