Finansijske usluge

Keš krediti i dalje najpopularnija pozajmica

Niže kamate stope uticale su na rast zaduživanja stanovništva i privrede i u drugom tromesečju ove godine, pokazuju podaci Narodne banke Srbije. U navedenom periodu krediti stanovništvu su povećani za skoro 45 milijardi dinara ili za 3,6%, a najveći deo novih zajmova činili su gotovinski krediti – 56,6%.

Prosečna nominalna kamatna stopa na dinarske kredite od 8,7% nepromenjena je u odnosu na prvo tromesečje, ali je znatno niža u odnosu na period od pre osam do deset godina kada je išla preko 20%.

Za neplanirane troškove, putovanja, renoviranje stana i slične troškove građani Srbije najviše koriste gotovinske kredite. Ova vrsta pozajmice može da bude od velike pomoći ako se promišljeno odabere ponuda i novcem pažljivo raspolaže. Na prvom mestu, važno je preispitati mogućnosti pre zaduživanja, izračunati približnu visinu rate i da li nakon odbitka ostaje dovoljno novca za ostale životne troškove. Stručnjaci savetuju klijentima da se ne zaleću ni u pogledu iznosa, ni u pogledu perioda otplate. Treba uzeti onoliko novca koliko je potrebno i izračunati optimalan rok otplate.

Za manje iznose najbolje rešenje je kratkoročni keš kredit na 12 meseci. Nije mudro zaduživati se na pet ili više godina za letovanje samo zato što je rata manja, osim ako ne nameravate da se odreknete putovanja u nekom periodu. Obavezno treba obratiti pažnju i na prateće troškove poput naknade za obradu kredita, godišnje naknade za praćenje kredita, osiguranje, kao i na vrstu kamatne stope. Većina ljudi prednost daje kreditima sa fiksnom kamatnom stopom jer u slučaju varijabilne kamatne stope postoji potencijalno veća doza neizvesnosti oko visine rate.

Koliko novca se u proseku pozajmljuje i na koji period?

Prema podacima Erste Banke u poslednjih 6 meseci, klijenti koji se opredele za keš kredit u proseku pozajme oko 438.000 dinara, sa prosečnim periodom otplate od 55 meseci. Ako se posmatra i keš kredit sa refinansiranjem, prosečan iznos je 579.000 dinara, dok je prosečan period otplate 70 meseci. U kategoriji gotovinskih i kredita za refinansiranje, učešće kredita za refinansiranje je oko 51%, a gotovinskih 49%. Prilikom uzimanja kredita za refinansiranje, u ovoj banci procenjuju da klijenti u proseku uzimaju oko 200.000 dinara dodatnog keša, koji najčešće troše na tekuće životne potrebe.

„U procesu podizanja kredita, savetodavni pristup smatramo veoma važnim i sve više mu se okrećemo, kako bismo klijentima pomogli da donesu za njih najbolje finansijske odluke. Iz razgovora sa njima saznajemo da novac od keš kredita najčešće koriste za renoviranje ili opremanje stana, letovanja i zimovanja, školarinu ili opremu za početak nove školske godine, kao i za kupovinu polovnih automobila, ogreva i zimnice“, navode u Erste Banci.

Kada je u pitanju keš kredit, za ovu vrstu pozajmice nije potreban depozit i nema ograničenja u tome na šta će se trošiti novac. U Erste Banci građanima su na raspolaganju iznosi kredita od 50.000 do 3.500.000 dinara, u zavisnosti od kreditne sposobnosti i visine redovnih mesečnih primanja, sa efektivnom kamatnom stopom od 6,9% za podnošenje zahteva onlajn. To je znatno niže od prosečne kamatne stope za dinarske gotovinske kredite, koja iznosi 9,4%“.

U okviru te ponude, rok otplate može varirati od šest meseci do 71 mesec za gotovinski kredit i kredit za refinansiranje u drugim bankama, uz mogućnost dobijanja dodatne gotovine. Maksimalan rok otplate za refinansiranje obaveza u svojoj ili drugim bankama (za kredite odobrene do 18.03.2020) sa iznosom kredita koji ne može biti veći od iznosa duga koji se refinansira, je 95 meseci. Refinansiranje obaveza kod druge banke je jednostavno, bez potrebe odlaska u tu banku, jer Erste Banka preuzima na sebe sve obaveze komuniciranja sa starom bankom do zatvaranja kredita.

*Reprezentativni primer gotovinskog kredita u dinarima, sa promenljivom nominalnom kamatnom stopom, bez osiguranja otplate kredita, uz online apliciranje i uz prenos zarade u Erste Bank Srbija: iznos kredita 500.000 dinara; rok otplate 71 mesec; NKS (nominalna kamatna stopa)  6,68%, promenljiva (3M Belibor + 5,80%); EKS (efektivna kamatna stopa) 6,90%; iznos mesečne rate 8.544,69 dinara; ukupno otplaćeno nakon 71 mesec 606.672,65 dinara. Trošak menice 0,00 dinara. Trošak pribavljanja izveštaja Kreditnog biroa 0,00 dinara. Naknada za obradu kreditnog zahteva 0% (0,00 dinara). Navedeni reprezentativni primer važi samo za konkretan slučaj i to na dan 1.9.2021. kada je vršen obračun stavki u njemu. Vrednost 3M Belibora se menja tromesečno, a sa njim i nominalna i efektivna kamatna stopa.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!