Društvo

Kisić Tepavčević: Cilj usporavanje odlaska naših građana na rad u inostranstvo i uspešna integracija povratnika

„Osnovni cilj strateških dokumenata u oblasti ekonomskih migracija je usporavanje odlaska naših građana na rad u inostranstvo, kao i podsticanje povratka stručnjaka iz dijaspore u Srbiju“, istakla je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja prof. dr Darija Kisić Tepavčević.

Ministarka Kisić Tepavčević je na video konferenciji „RE:Integrate – povratak i (re)integracije: izazovi tokom Kovid-19 pandemije“, koju je organizovao projekat „Migracije za razvoj“, koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju – GIZ, podsetila da je u februaru ove godine usvojena Strategija za ekonomske migracije za period 2021-2027. godine.

Cilj tog strateškog dokumenta je, kako je istakla Kisić Tepavčević, da osnaži institucionalne kapacitete, stvori društveni i privredni ambijent za usporavanje odlaska radno sposobnog stanovništva, jača veze sa dijasporom, podstiče povratne migracije.

Takođe, dodala je da je, uz podršku GIZ-a, u toku izrada pratećeg Akcionog plana  za period 2021-2023. godine.

Fokus današnje konferencije objedinjuje povratak i reintegraciju, sa jedne strane, i izazove prouzrokovane aktuelnom pandemijom Kovid 19, posebno kada je reč o ranjivim kategorijama stanovništva, među kojima su povratnici, ali i druge kategorije lokalnog stanovništva.

„Od izuzetnog značaja je da gradimo sistem prikupljanja podataka o različitim kategorijama povratnika, kako bismo na pravi način kreirali programe podrške za svaku od njih“, navela je Kisić Tepavčević.

Ministarka je rekla da ne postoje zvanične statistike, ni relevantni podaci o tome koliko građana Srbije odlazi na rad u inostranstvo, kao ni podaci o njihovom polu, stručnosti, godinama.

Prema podacima licenciranih agencija, od januara do novembra 2020. godine, njihovim posredstvom u inostranstvu se zaposlilo oko 1.000 naših državljana, što je znatno manje u odnosu na prethodne godine, kada se u proseku na godišnjem nivou preko tih agencija zapošljavalo oko 6.500 naših građana.

U istom periodu posredstvom Nacionalne službe za zapošljavanje oko 1.500 naših građana zaposlilo u inostranstvu, pre svega u Sloveniji i Nemačkoj.

Kada je u pitanju zapošljavanje stranaca u Srbiji, Kisić Tepavčević je navela da je od januara do polovine novembra ove godine izdato više od 10.000 dozvola za rad stranim državljanima, a od decembra 2014. godine, kada je stupio na snagu Zakon o zapošljavanju stranaca, oko 55.000 dozvola, najviše radnicima iz Kine, Rusije, Turske i Italije.

Kisić Tepavčević je podsetila i da je Vlada Srbije, na predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, formirala Koordinaciono telo za praćenje tokova iz oblasti ekonomskih migracija u Republici Srbiji.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!