Razvoj

Ključni indikatori uspešnosti - KPI (Key Performance Indicators)

KPI su ključni indikatori uspešnosti (ili neuspešnosti) poslovanje preduzeća. KPI treba da budu vezani za strateške ciljeve kompanije, ali i da predstavljaju pokazatelje, koji se koriste u poslovanju kako bi se planirali i pratili rezultati, koji se realiziju.

Na taj način oni služe za merenje uspešnosti preduzeća ili jednog dela preduzeća (poslovne funkcije kao profit centra ili cost centar, pojedinačne aktivnost ili pojedinačnog učinka zaposlenog). Uspeh preduzeća zavisi koliko su dobro postavljeni KPI i u kojoj meri je svakodnevno poslovanje u skladu sa operativnim KPI proisteklim iz strateškog opredeljenja i strateških KPI. Tako da KPI mogu biti:

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Casa Fortehttp://www.casaforte.rs/

Casa Forte je privatno preduzeće i bavi se konsaltingom i edukacijama, kao i zastupanjem interesa kompanije pred trećim licima u komercijalnim i drugim poslovima.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!