Obrazovanje i posao

Koje veštine će biti potrebne na tržištu rada u budućnosti?

Kreativnost, brzo nalaženje rešenja i skolnost ka saradnji sa kolegama su veštine koje će vam biti potrebne u budućnosti.

Većina veština koje se danas traže za četiri godine neće biti toliko bitne koliko sposobnost zaposlenog da rešava kompleksne probleme, da kritički razmišlja i bude kreativan, pokazalo je istraživanje Svetskog ekonomskog foruma. 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!