Finansijske usluge

Koliko je ukupno novca na svetu?

Ono što prvo pada na pamet kad se kaže novac, odnosno kada se misli na gotovinu, ekonomisti nazivaju "M0". Sve novčanice i sav sitniš sveta na jednoj hrpi danas bi imale vrednost od 5.200 milijardi dolara, odnosno 5,2 biliona dolara.

Sledi količina novca koji ekonomisti nazivaju "M1", a koji čini svu gotovinu i sav novac koji se nalazi na svim računima svih banaka sveta, ali "po viđenju".

To je novac koji imate (ili nemate) u banci na računu, ali koji možete podići kad god poželite. Takvog novca je na svetu čak četiri puta više od onog u novčanicama. Sve zajedno, sav novac sveta u ovoj kategoriji iznosi 25.000 milijardi dolara.

Pod onime što ekonomisti nazivaju "M2" podrazumeva se sav iznos pod M1 plus sva svetska mala, kratkoročno oročena štednja.

Ovom kategorijom odlazimo još korak dalje i dolazimo do ukupnog iznosa od 60.000 milijardi dolara, odnosno 60 biliona dolara. Na kraju imamo i kategoriju M3, do koje se dolazi kad se M2 pribroje sve dugoročno oročene vrednosti, institucionalni novac tržišnih fondova i sva sila drugih tekućih ulaganja. Ovde je ukupni iznos 80.900 milijardi dolara, prenosi B92.

Već u ovim kategorijama, i to već jako rano, pojavljuje se kvazi-novac, a da još nismo stigli ni do finansijskih derivata, odnosno špekulisanja vrednosnim papirima, onime što mnogi ekonomisti osuđuju kao čisto trgovanje apsolutno fiktivnim vrednostima.

Kada bi se zbrojio sam sav dug sveta, podjednako svako kreditno zaduženje svake osobe na svetu, kao i dug svake države i sve tome slično, došlo bi se do 199.000 milijardi dolara.

Kad bi se pod novcem podrazumevala i sva vrednost finansijskih derivata, koji jesu apsolutno fiktivni, iza toga ne stoji ništa materijalno, ali se njima ipak trguje, došli bismo do ukupne vrednosti od čak 1,200.000 milijardi dolara.

           

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!