Ljudski resursi

Koliko je značajna uloga zaposlenih?

Za uspešno poslovanje ne moraju nužno biti dovoljni ideja, mašine, zgrade, zemljište ili neki drugi elementi osnovnog kapitalnog potencijala. Dobar biznis plan, proizvod i izlazak na tržište predstavljaju veoma bitne elemente u procesu pokretanja poslovanja, ali dalji uspeh i napredak ponajviše zavisi od ljudi, njihove organizacije, veština, znanja i timske saradnje koja će preduzetničku ideju dovesti do uspešnog redovnog poslovanja.

Ljudi su najdragoceniji resurs svake organizacije, a njihova komunikacija i dobro funkcionisanje interne organizacione strukture veoma su bitni za ostvarivanje konkretnih poslovnih ciljeva i profitabilan rezultat poslovanja. Način na koji tim funkcioniše zapravo određuje potencijal i uspeh posla.

Kada čujemo da je neki biznis propao, najpre pomislimo da je to zbog nedostatka sredstava, ali najčešći razlog zapravo jeste nedostatak znanja i iskustva onoga koji taj posao vodi. Ulazak u svet preduzetništva je oduvek bio riskantan potez koji zahteva znanje o svim karakteristikama sfere poslovanja, prethodno iskustvo, kao i potrebne veštine upravljanja i vođenja tima, odnosno liderstvo.

Pre pokretanja poslovanja veoma je bitno objektivno proceniti sopstvene potencijale i potencijale tima, kako bi se na osnovu toga donela procena veština i znanja, koje timu nedostaju. Ono što nedostaje može se nadoknaditi kroz učenje ili kroz proširenje tima osobama, koje će pokriti taj nedostatak sopstvenim znanjima i veštinama, i na taj način uticati na unapređenje celokupnog poslovanja organizacije. Vođenje isplativog i uspešnog biznisa podrazumeva slagalicu sačinjenu od ljudi različitih osobina i veština, a raditi samostalno je teško izvodljivo i, pre svega nepoželjno, u poslovnom svetu u kome su znanje i iskustvo ključ uspeha.

Planiranje može uštedeti mnogo vremena kasnije

Nakon odabira kvalitetnih saradnika, naredni korak je i organizacija njihovog rada kroz delegiranje. Delegiranju radnih zadataka prethodi procena veština članova tima, a način preraspodele poslova, vremena i radnih zadataka veoma je bitan kako ne bi dolazilo do poklapanja zadataka, a samim tim i do gubljenja vremena i resursa. Idealno je obezbediti da svako radi ono u čemu je najbolji kako bi posao tekao što efikasnije i što je brže moguće.

Svakako da međusobno dopunjavanje, kolegijalnost i timski rad predstavljaju bitan deo uspešnog plana organizacije rada. Pored tačnog određivanja konkretnih zadataka, veoma je bitno definisanje potrebnog vremena za obavljanje zadatka. Dobro upravljanje vremenom ključ je uspešno obavljenog posla, zadovoljstva radnika i daljeg progresa poslovnih i ličnih rezultata.

Da li svako može biti preduzetnik?

Definitivno postoje pojedine osobine koje dobijamo rođenjem, a koje karakterišu uspešne preduzetnike, poput kreativnosti, upornosti, optimističnosti, hrabrosti, visoke tolerancije na rizik, motivisanosti ka uspehu, kao iodlaganja trenutnog zadovoljstva radi ostvarivanja definisanih ciljeva. Međutim, mnogo bitnije od urođenih osobina jesu stečena znanja i veštine, želja za daljim učenjem i težnja ka uspehu.

Dakle, ne može svako da realizuje bilo koju poslovnu ideju, a u tom procesu, ljudi igraju ključnu ulogu budući da predstavljaju nezamenjiv i vredan kapital svakog poslovanja. Savremeni menadžment organizovanja rada usmeren je na potencijal ljudskih resursa, na pronalaženje načina za njegovo najbolje iskorišćavanje koje će dovesti do ostvarivanja ličnih i organizacionih ciljeva. Obostrano zadovoljstvo i međusobna saradnja predstavljaju obavezan ishod dobrih ljudskih odnosa, odnosno dobro upravljanje ljudskim resursima.

Vladimir Jovanović,

Odeljenje socijalnog bankarstva u Erste Banci

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!