Poresko savetovanje

Koliko ste zaradili na vašem poslednjem projektu?

Vaš knjigovođa je pripremio finansijske izveštaje za vašu kompaniju. Vidite koliki ste poslovni dobitak (EBIT) ostvarili u prošloj godini. Međutim, znate li koliko je svaki od vaših projekata doprineo ostvarenju tog poslovnog dobitka?

Kao kompanija koja pruža usluge finansijskog i poreskog savetovanja, često smo angažovani od strane naših klijenata da obračunamo poslovni dobitak po projektu, klijentu, servisnoj liniji itd. Kada prezentujemo naše rezultate, klijenti se često iznenade. Često nam postave pitanje: ’’Kako je ovaj projekat negativan, kada smo u bilansima prikazali veliki profit i na to platili porez?’’ ili ’’Na ulazne fakture od kooperanta sam dodao maržu od 20% i fakturisao kupcu. Kako je sada projekat u minusu?’’.

U realnosti, profitabilnost po projektu, klijentu, servisnoj liniji ume značajno da varira, što ćemo pokazati na sledećem primeru. Uslužna kompanija ostvaruje celokupne prihode na dva projekta:


 
 

Osnovni troškovi koje je kompanija imala prilikom pružanja usluga na projektima su troškovi zarada. S obzirom da je isti konsultantski tim radio na oba projekta, troškove zarada na svakom od projekta smo alocirali na osnovu procenjenog učešća radnog vremena provedenog na svakom od projekata:

 
 

S obzirom da su zaposleni ključni resurs svake uslužne kompanije, potrebno je sa značajnom pažnjom evidentirati i pratiti udeo radnog vremena po projektima, klijentima i servisnim linijama. Neophodno je automatizovati evidentiranje i praćenje radnog vremena, kako bi se stekla pouzdana osnova za ocenu profitabilnosti projekata.

U narednoj tabeli je dat obračun opštih poslovnih rashoda (troškovi zakupa poslovnih prostorija, troškovi amortizacije, troškovi održavanja kancelarija, troškovi marketinga, troškovi reprezentacije itd.) koji će biti alocirani po projektima:


 

Opšti poslovni rashodi su alocirani po projektima shodno udelu radnog vremena provedenog na svakom od projekata:


 

I na kraju, obračun poslovnog dobitka po projektima je prikazan u narednoj tabeli:

 

 

Kao što se može videti na ovom jednostavnom primeru, kompanija može ostvarivati gubitak na jednom projektu, a da posluje profitabilno na nivou bilansa uspeha i suprotno.

Izgrađivanjem adekvatnog sistema kontrolinga i internog izveštavanja, stiče se mogućnost obračuna profita po segmentima biznisa (projekat, klijent, servisna linija, dobavljač, kanal prodaje itd.), što predstavlja dobru osnovu za donošenje kvalitetnijih poslovnih odluka.

Kompanija WTS Serbia ima dugogodišnje iskustvo u rešavanju finansijskih i poreskih pitanja i rešavanja poslovnih problema za svoje klijente iz različitih delatnosti. Ukoliko ste zainteresovani za usluge optimizacije poslovanja, koje će vam omogućiti adekvatno uspostavljanje i praćenje poslovnih procesa, kao i praćenje profitabilnosti po segmentima vašeg biznisa, možete se obratiti našem konsultantskom timu.

Autor: Srećko Ćosović, Menadžer za finansijsko savetovanje i transferne cene - WTS Porezi i Finansije

 

 

 

 

WTS Porezi i Finansije d.o.o.http://www.wtsserbia.com/

Naša osnovna delatnost je pružanje usluga multinacionalnim kompanijama, brzo-rastućim sistemima, kao i malim privatnim firmama i sveobuhvatna podrška u njihovom biznisu u Srbiji.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!