Projekti

Kompanija Epson predstavlja novu eru otvorenih inovacija i posvećuje se istraživanju i razvoju usmerenom na dobrobit ljudi i planete

Šest meseci nakon objave ulaganja u inovacije za održivu tehnologiju vrednog 100 milijardi japanskih jena, kompanija Epson nadalje se obavezuje da će fokus budućeg ulaganja u istraživanje i razvoj biti razvijanje novih materijala i tehnologija za smanjenje štetnog uticaja na okolinu.

Kako bi postigla taj cilj i unapredila globalnu konkurentnost, kompanija Epson uz podršku inovacija i fondova preduzetničkog kapitala preispituje glavne načine na koje stvara ideje i dovodi ih na tržište.

Promene unutar kompanije

Kompanija Epson radi na tome da stvori pristupačnije radno okruženje s „odozdo prema gore” pristupom kako bi podstakla i ohrabrila timove zaposlenih da brže prepoznaju i međusobno dele nove prilike.

„Vođeni smo snažnim načelom da sve inovacije treba da budu utemeljene  na rešavanju društvenih problema – od smanjenja upotrebe resursa do smanjenja količine otpada – zaposleni će imati veću podršku za razmenu ideja i za saradnju na njima, s glavnim naglaskom na održiva rešenja.

Promene će uključivati i savetovanje sa zaposlenima o radnom okruženju i načinima upravljanja kako bi se osigurala otvorena kultura“, ističe Joširo Nagafusa, direktor kompanije Epson za Evropu.

Promene izvan kompanije

Kompanija Epson obavezala se da svoj rad neće usmeriti na prekomerni rast prihoda, nego na ostvarivanje poštene zarade i podršku održivom društvu putem otvorenih partnerstva i saradnji, te će u tu svrhu upotrebiti sopstvene tehnologije, proizvode i usluge.

Nadalje, kompanija Epson poslužiće se i svojim fondom Epson X – namenskim preduzetničkim kapitalom za ulaganje u inovacije koji je osnovan 2020. godine radi ubrzanja saradnje i otvorene inovacije, a iznosi početnih 5 milijardi japanskih jena (72 miliona dolara) za ulaganje u poslovne poduhvate.

„Da bi inovacija zaista dovela do promene, potrebna je kulturološka promena i saradnja. Te inicijative nastoje da osiguraju da svako ima svoj glas i da se u obzir uzmu sve ideje dok obavljamo naše dužnosti prema društvu i okolini”, kaže Joširo Nagafusa.

„Otvorenu inovaciju vidimo kao ključni pokretač naše budućnosti – povećana saradnja, partnerstva i razmenjeno znanje omogućuju poboljšani razvoj i inovaciju. To vredi ukoliko se fokusiramo na sopstveno poslovanje kako bismo sa drugima sarađivali na rešavanju složenih problema.

Iako smo dugo se dugo trudili da vodimo preduzeće koja ima zdravu i otvorenu poslovnu kulturu, važno nam je da nastavimo da se razvijamo.”

Uz predanost tom cilju, kompanija Epson proverava i napredak koji je već ostvarila u obliku revolucionarnih biorazgradivih materijala s mogućnošću recikliranja i ostalih inovacija koje uključuju plastiku od biomase i reciklirane metale u prahu.

Plastika od biomase

Kompanija Epson je kao deo udruženja više organizacija doprinela razvoju novog oblika bioplastike (plastike dobijene od prirodnih izvora), time svojevrsno demonstrirajući prednosti otvorenih inovacija. „Pararesin” je obećavajuća nova vrsta plastike od biomase za koju se upotrebljava paramilon, polisaharid uskladišten u algi Euglena. Udruženje teži cilju da do 2030. godine ima kapacitet koji bi omogućavao godišnje snabdevanje sveta sa otprilike 200.000 tona plastike od biomase razgradive u moru koja bi služila kao prihvatljiva alternativa konvencionalnoj plastici.

„Niska stopa učinkovite upotrebe otpadne plastike i ekološko zagađenje uzrokovano plastikom u vodi predstavljaju značajan problem na globalnom nivou”, nastavlja Joširo Nagafusa.

„Verujemo u pružanje rešenja koja će biti od koristi za ljude i planetu: zamena upotrebe smole na temelju fosilnih goriva, smanjenje emisija ugljen dioksida i štetnog uticaja na okolinu”.

Metali u prahu

Epson preko svog ogranka, kompanije Epson Atmix, radi na izgradnji infrastrukture za kružnu proizvodnju putem stvaranja proizvoda za 3D oblikovanje pomoću metala u prahu dobijenih od otpadnih metala koji se mogu upotrebljavati za izradu delova, uključujući automobilske i električne delove.

„Vrlo smo ponosni na te napretke i strategiju istraživanja i razvoja kompanije Epson koja se temelji na odlučnoj predanosti prema stvaranju inovativnih tehnologija koje omogućavaju rešavanje društvenih problema.”

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!