Trgovina

Konferencija E-trgovina 2018.

Specijalizovan skup namenjen privredi pod nazivom Konferencija E-trgovina je posvećen praćenju nastanaka i razvoja domaćeg i regionalnog e-commerce i e-business tržišta, biće održan 26. i 27. aprila u hotelu Elitte Palić, na Paliću.

Na konferenciji E-trgovina, biće pokrivene sve oblasti elektronskog poslovanja, a namenjena je svim poslovnim ljudima koji su zainteresovani da se informišu o savremenim dostignućima u oblasti e-trgovine i e-poslovanja, i mogućnostima za njihovu primenu u Srbiji i SEE regionu.

Na konferenciji će se okupiti domaći i inostrani stručnjaci iz ove oblasti sa ciljem da učesnicima skupa (preduzetnicima, menadžerima, informatičarima, i svima koji žele da unaprede svoje poslovanje) omogući analizu trenutnog stanja, kao i da ukaže na pravce daljeg razvoja elektronskog poslovanja. 

Tematske oblasti o kojima će biti reč na ovom skupu:

- B2B i B2C e-commerce
- Internet marketing
- Online PR
- SEO
- CRM
- Social Media
- Enterprise 2.0
- Pravni aspekti elektronskog poslovanja
- Platne kartice i sistemi plaćanja na Internetu
- Sistemi zaštite el.transakcija na Internetu
- Sistemi el.poslovanja i Cloud Computing
- E-banking
- Brokersko poslovanje na Internetu
- Uloga osiguranja u procesu e-trgovine
- Upravljanje procesima dostave robe SCM
- M-commerce i M-payment

Bitan segment konferencije posvećen je prikazu rešenja koja su već ostvarena u našoj praksi, tako da će se i ove godine pored prezentacija radova i organizovanja diskusija u okviru predviđenih tematskih oblasti, dodeliti priznanja ” E-TRGOVINA AWARD 2018” za najbolja domaća e-business i e-commerce rešenja u protekloj godini.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!