Projekti

Konferencija: Analize, planiranje, finansiranje u kontekstu "zelene ekonomije"

Konferenciju organizuje Privredna komora Srbije i održaće se 05. februra 2018 godine u Resavskoj 13-15, sala 4, sa početkom u 11h.

Cilj okupljanja:

Konferencija se organizuje u  cilju podizanja nivoa informisanosti o značaju uticaja “zelene” komponente na razvoj svih preduzeća, a pre svega unapređenja u gazdovanju krucijalnim izvorom prirodnih izvora energije, šumama, kao i sagledavanjem značaja gazdovanja šumama kao izvorima sirovina i sa strane javnog sektora na drvnu industriju i kompatibilne privredne i preduzetničke kompanije.

Konferencija je interaktivnog tipa i tokom rada ćemo podeliti teorijska znanja, praktična iskustva i dati jasna  usmerenja i sugestije za implementaciju alata i modela koji otvaraju put unapređenju, ali i informacije o potencijalnim izvorima finansiranja “zelenih” projekata.

Stručnu podršku konferenciji daje konsultantska kuća Casa Forte i predavač Biljana Lazarević.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!