Društvo

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti informisanja o EU

Ministarstvo za evropske integracije Vlade Republike Srbije raspisalo je javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti informisanja o Evropskoj uniji i evropskoj integraciji Srbije kako bi podstaklo javnu debatu o temama u vezi sa EU i procesom pristupanja Republike Srbije.

Konkurs je namenjen organizacijama civilnog društva koje se bave informisanjem o EU i o koristima procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji, a obraćaju se prvenstveno mladima - srednjoškolcima i studentima.

Krovna oblast ovogodišnjeg konkursa jeste  „Mladi i Evropska unija - šta nam donosi članstvo“, u okviru koje će podnosioci predloga projekata moći da daju odgovor na jednu od sledećih  tema:

1. Evropska unija i obrazovanje - mogućnosti, prilike i iskustva srednjoškolaca i studenata, aktivno učešće mladih u procesu evropskih integracija kroz programe EU: Erazmus plus, HORIZONT Evropa, Kreativna Evropa (Kultura i mediji), Program evropskog korpusa solidarnosti, Građani, jednakost, prava i vrednosti…

2. EU i nacionalni i kulturni identitet: činjenice i predrasude;

3. Šta nam donosi članstvo - politike Evropske unije: Životna sredina i Evropska unija;

4. Medijska pismenost – sposobnost razumevanja, kritičkog i analitičkog medijskog sadržaja o EU i evropskoj integraciji Srbije. Zašto je to važno?

5. Upoznajmo komšije - promocija i informisanje o programima prekogranične saradnje u kojima Srbija učestvuje sa Bugarskom, Mađarskom, Rumunijom, Hrvatskom, Crnom Gorom, Severnom Makedonijom i Bosnom i Hercegovinom.

Vrednost pojedinačnog projekta koji organizacije civilnog društva mogu da predlože Ministarstvu za evropske integracije za finansiranje/sufinansiranje je do 1.625.000,00 dinara.

Pravo da konkurišu za dodelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata imaju udruženja i fondacije sa sedištem u Republici Srbiji, a konkurs je otvoren od 30. marta do 20. aprila 2023. godine.

Sve informacije o konkursu možete da nađete na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva za evropske integracije (www.mei.gov.rs ili da zatražite dodatne informacije na e – adresi: natasa.savic@mei.gov.rs).

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!