Propisi

Konverzija zemljišta iz prava korišćenja u pravo svojine

Konverzija, odnosno pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu ostvaruje se uz plaćanje naknade, čiju visinu određuje organ jedinice lokalne samouprave, a na osnovu akta o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama za utvrđivanje poreza na imovinu.

Pravo na konverziju prava korišćenja u pravo svojine imaju:

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!