Softver

Kreativni PromoZiS Design Team za vaš grafički identitet

PromoZiS Design Team ima višegodišnje iskustvo u grafičkom i web dizajnu.

Formiran je od kompetentnih i kreativnih kadrova gde je spojena mladost i iskustvo.

Odlika naših radova je jednostavnost, funkcionalnost i kreativnost.

Uvek smo spremni da najkvalitetnije odgovorimo na zahtev svih naših klijenta.

DELATNOST:

1. Grafički dizajn
- grafička priprema - uključuje unos i prelom teksta, skeniranje i obradu slika, montažu fotografija, a po potrebi i korekturu i prevod teksta za štampu.

- izdavački projekti - knjiga, časopisa, novina, biltena, kataloga, …

- usluge štampe:

–   offsetna štampa – velikih tiraža i ambalaže

–   digitalna štampa – malih tiraža u kratkim rokovima

2. Web dizajn

Izrada web stranica, uključuje - informacionu arhitekturu, korisničko okruženje, strukturu stranica, navigaciju, izgled, boje, fontove, slike

3. Internet marketing

- SEO optimizacija - optimizacija sajta poboljšavanjem internih i eksternih faktora u cilju povećanja broja poseta koja dolaze sa pretraživača.

- Google AdWords

- Facebook reklama - Najefektiniji sistem online oglašavanja, usmeren ka milionima specifičnih korisnika najveće svetske društvene mreže.

4. Prevodilačke usluge

Prevodimo poslovnu dokumentaciju (finansijske izveštaje, ugovore, dopise, stručno-ekonomske i pravne tekstove, i ostalo), web-sajtove, flajere, brošure, elektronske knjige, časopise, …
 

Snežana Milošević, ecc.

samostalni menadžer za marketing i konsalting
mob. 066 8400 363

PromoZiS Team
e-mail: info.promozisteam@gmail.com
www.promozisteam.com 

PromoZiShttp://www.consulting.promozis.com/

"PromoZiS TIM" je sastavljen od stučnih i kreativnih ljudi iz Srbije i dijaspore, svih profila i vrsnih znalaca u oblastima svog delovanja.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!