Najava

Kurs- Upravljanje rizicima na projektu

Kurs "Upravljanje rizicima na projektu" koji organizuje Centar za upravljanje projektima, održaće se 7. i 8. maja u njihovim prostorijama u Bulevaru Zorana Đinđića 101.

Na ovom kursu polaznici će imati priliku da se upoznaju sa rizicima i procedurama upravljanja rizicima u projektnom okruženju, kao i fundamentalnim alatima i konceptima za upravljanje rizikom prikladnim za svako poslovno okruženje.

Namenjen je rukovodiocima projekata i članovima projektnih timova, koji će na ovom kursu moći da se:

- Upoznaju sa pojmom rizika

- Planiranjem upravljanja rizikom i identifikacijom rizika

- Analizom i prioritetizacijom rizika

- Planiranjem odgovora na rizike

-Nadgledanjem i kontrolom odgovora na rizike

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!