Razvoj

Male firme da bi opstale moraju da se prilagode novim modelima poslovanja

Male proizvodne kompanije, koje postoje duži niz godina, suočavaju se sa specifičnim otežavajućim okolnostima u radu, a da to nema veze sa njihovim osnovnim poslom i delatnošću. Naime, brojne su male proizvođačke firme, uslužne zanatske radnje, kojima preti gašenje, ukoliko se ne prilagode novim načinima rada i ne usvoje i primene nova znanja i modele rada.

Izazovi su vezani za nove načine prodaje, digitalnu pismenost, efikasno i efektivno organizovanje rada u firmi, usklađenost likvidnosti i profitabilnosti, raspoloživost i selekcija kadrova, transfer menadžment ili Business success plan itd.

Izazov je i usvajanje same terminologije savremene ekonomije.

U sličnoj situaciji se našlo i preduzeće Skipper iz Kragujevca i u nastavku prezentujemo Case study-Kako se Skipper suočava sa izazovima  poslovanja?

Porodična proizvodnja kompanije Skipper je počela sa radom još 1997 godine i sa prvim modelima pidžama postigla veliki uspeh u Srbiji.  Skipper je tekstilna firma koja se bavi proizvodnjom tekstila, pidžama, veša, majica i ostalog pratećeg asortimana.

Preduzeće dominantno akumulira prihode realizacijom sindikalne prodaje. Ovaj način prodaje je pravi raritet. Skipper upošljava 10 komercijalista koji prodaju robu na terenu, uglavnom posetom velikim javnim preduzećima i prodajom robe sindikatima na administrativnu zabranu. Skipper se opredelio za ovaj kanala prodaje zbog razlike u ceni koju postiže, pošto se u sindikalnoj prodaji primenjuju maloprodajne cene.

Glavni cilj preduzeća je da poveća prodaju, strateško opredeljenje je profitabilan rast, u cilju povećanja konkurentnosti i uspostavljanja novih kanala prodaje.

Izazov za Skiper je što prodajni rezultati ne rastu u skladu sa očekivanjima i uloženim radom, pa je preduzeće zatražilo podršku u cilju uvođenja  novih načina prodaje: pojačavanje veleprodaje, online prodavnicu.

Drugi izazov su nenaplaćena potraživanja koja su se akumulirala kroz godine, preduzeće je uvidelo da se uvećavaju i da je detaljno praćenje naplate izostalo.

Skipper se obratio  Evropskoj banci za obnovu i razvoj za podršku (EBRD) i krenuo u projekat koji realizuje konsultantska kuća Casa Forte, a u cilju očuvanja tržišne pozicije, povećanja prihoda i produktivnost rada.

Osnovni cilj projekta je unapređenje organizacionog razvoja preduzeća, najpre komercijalnog (prodajnog) segmenta.

Predviđeno je upoznavanje svih procesa u firmi i aktivnosti u tim procesima, kako bi menadžment preduzeća mogao bolje da sagleda dosadašnji način rada i identifikuje mesta za poboljšanje uz pomoć konsultanta, za ciljano vođenje prodaje i praćenje prodajnog rezultata (prodaje i naplate).

Bitan cilj je sagledavanje troškova i postizanje transparetnosti poslovanja kroz praćenje svih radnih aktivnosti i poboljšanim procesima planiranja i izveštavanja,

Na projektu će biti korišćenja i edukativna poslovna simulacija Coin&Fund, koju su konsultanti razvili za podršku podizanja nivoa finasijske pismenosti korisnika, a u slučaju ovog klijenta na projektu postizanja razumevanja ravnoteže između profitabilnosti i likvidnosti.

Edukacije se održavaju kao podrška radionicama tokom kojih se vrši analiza poslovnih procesa.

Deo projekta unapređenja vezan je za online prisustvo i prepoznatljivost brenda, pa je zato pokrenut site https://skipper-sanleno.com/ i instagram stranica @skipper_san_le_no.

Ovo je samo jedan od načina za suočavanje sa izazovima savremenog poslovanja. Potražiti pomoć i podršku, a pre svega postati svestan problema i činjenice da ukoliko nismo spremni da se manjamo, može nas vreme pregaziti.

 

Biljana Lazarević, senior consultant Casa Forte

 

Casa Fortehttp://www.casaforte.rs/

Casa Forte je privatno preduzeće i bavi se konsaltingom i edukacijama, kao i zastupanjem interesa kompanije pred trećim licima u komercijalnim i drugim poslovima.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!