Finansijske usluge

Manje naknade za plaćanje karticama – prvi korak ka smanjenju bankarskih marži

Narodna banka Srbije je pripremila nacrt zakona, kojim se predviđa ograničavanje bankarskih naknada na transakcije platnim karticama na 0,2 do 0,3 odsto.

Narodna banka Srbije je pripremila nacrt zakona, kojim se predviđa ograničavanje bankarskih naknada na transakcije platnim karticama na 0,2 do 0,3 odsto. Na taj način će one biti izjednačene sa onima u EU. Inače, građani Srbije su suočeni sa izuzetno visokim naknadama za bankarske usluge, pa tako, na primer, kamata za nedozvoljen minus ide i do 60 odsto.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!