Intervju

Marija Mitrović, direktorka za filantropiju i partnerstva Trag fondacije: Korporativna filantropija doprinosi stvaranju nove kulture ponašanja poslovnog sektora

„VIRTUS nagrada za filantropiju je prvobitno bila namenjena korporativnom doprinosu za opšte dobro, te je i najveći broj nagrada tokom prethodnih 16 godina dodeljen upravo poslovnom sektoru. Ono što ohrabruje je da sve češće primamo nominacije za manja preduzeća, uključujući i ona koja zapošljavaju svega nekoliko ljudi. Ona neretko imaju i razvijene strategije društveno odgovornog poslovanja, po uzoru na velike kompanije, a u skladu sa svojim kapacitetima, i raduje nas to što uviđaju da je pažljivo planiran i sistematičan pristup razvoju zajednice u kojoj posluju ključ za izgradnju boljeg društva za sve njegove članove”, izjavila je Marija Mitrović, direktorka za filantropiju i partnerstva Trag fondacije, koja je ove godine po šesnaesti put dodelila VIRTUS nagrade za filantropiju.

Ovo je prva dodela VIRTUS nagrada za filantropiju posle pandemije kovida 19. Da li su kompanije, preduzeća i pojedinci u Srbiji postali humaniji?

Prema podacima međunarodne organizacije Charities Aid Foundation (CAF), koja objavljuje Svetski indeks davanja, Srbija je tokom 2022. godine načinila značajan pomak i sa 48. pozicije koju je zauzimala u 2021. godini, zahvaljujući dobrim delima građana i kompanija, popela se na zavidno 27. mesto, od ukupno 119 zemalja koje su učestvovale u istraživanju. Tako je Srbija, uz Kinu i Češku, tokom prošle godine ostvarila najveći napredak u dobročinstvu. Pre samo pet godina, Srbija je zauzimala 132. poziciju na ovoj svetskoj listi dobročinstva. Može se reći da je bolje rangiranje Srbije rezultat višegodišnjeg sistemskog zagovaranja i razvoja kulture davanja, koje je vodila Koalicija za dobročinstvo, čija je Trag fondacija deo, a kroz promotivne kampanje, obrazovne programe i izmene zakonske regulative.  

Svedoci smo da kompanije sve više žele da doprinesu razvoju zajednica u kojima posluju. Ko je ovogodišnji dobitnik VIRTUS nagrade za korporativnu filantropiju?

Koncept korporativne filantropije podrazumeva da kompanije, dajući podršku društvu, bilo u novcu, proizvodima ili uslugama, pokazuju da razumeju potrebe zajednice u kojoj posluju. Te potrebe je prepoznala i kompanija Vega IT d.o.o. iz Novog Sada, koja je ovogodišnji dobitnik VIRTUS nagrade za korporativnu filantropiju za program “Programeri za građane”, kojim je pomogla razvoj 15 softverskih rešenja, neophodnih za rad neprofitnih organizacija - učesnica programa. Kroz radne sate svojih zaposlenih, kompanija je uložila značajna sredstva da razvije aplikacije i internet sajtove koji će biti od koristi za rad organizacija koje se bave pružanjem podrške deci i odraslima sa zdravstvenim problemima, podrškom obrazovanju, ljudskim pravima, zaštitom životinja i životne sredine, doniranjem hrane, borbom protiv zlostavljanja na internetu i borbom protiv siromaštva. Ove aplikacije i internet sajtovi pomoći će organizacijama da neposrednije komuniciraju sa svojim korisnicima, pružaju savete i usluge, reaguju na iskazane potrebe iz svog okruženja i prikupljaju sredstva za svoj rad. Pored toga što će unaprediti rad organizacija, ova softverska rešenja će značajno poboljšati i olakšati živote članova lokalnih zajednica širom Srbije.  

Osim velikih kompanija, i mala i srednja preduzeća uvode društveno odgovorno poslovanje u svoje aktivnosti. U koje oblasti oni najviše ulažu?

Sada i manja preduzeća uviđaju značaj filantropskog angažovanja. Oblasti za koje se izdvajaju sredstva su različite, ali je to najčešće pomoć socijalno ugroženim građanima. Upravo takav doprinos daje i ovogodišnji dobitnik VIRTUS nagrade za malo i srednje preduzeće - Bosis d.o.o. iz Valjeva, kome je priznanje pripalo za posvećenost podršci ekonomski ugroženim porodicama i deci sa razvojnim teškoćama Kolubarskog okruga. Preduzeće je tokom protekle godine kroz akciju “Kutija dobrote”, a u saradnji sa Crvenim krstom Valjevo i uz pomoć velikog broja svojih zaposlenih, koji su se odazvali pozivu za učešće u akciji, obezbedilo i doniralo pakete pomoći u vidu odeće, hrane i sredstava za higijenu ekonomski ugroženim porodicama ovog kraja. Akcija se proširila i postala redovna aktivnost koju preduzeće organizuje dvaput godišnje, nastojeći da svaki put obuhvati veći broj porodica. Bosis je sproveo i akciju “Slatkiš za drugara”, tokom koje su deca zaposlenih podelila novogodišnje paketiće deci sa razvojnim teškoćama i deci koja potiču iz marginalizovanih porodica, te provela vreme zajedno u kreativnoj radionici Iskra, tokom koje su se igrali i radovali slatkišima. Tradicionalno, preduzeće je podržalo održavanje brojnih kulturnih gradskih manifestacija, a u sve svoje aktivnosti je tokom prošle godine uložilo preko 1.500.000 dinara.

Koliko je uspešna saradnja poslovnog i civilnog sektora u oblasti filantropije?

Tokom prethodnih godina saradnja između poslovnog i civilnog sektora bila je u stalnom porastu. Ovo je najbolje moguće sagledati kroz partnerstva i programe koji se zajednički osmišljavaju i sprovode. Ovogodišnji dobitnik VIRTUS nagrade za dugoročno partnerstvo između poslovnog i civilnog sektora je kompanija Generali Osiguranje Srbija a.d.o, koja već četiri godine sa Fondacijom Novak Đoković, a u sklopu inicijative „The Human Safety Net“, realizuje program „Podrška, ne perfekcija“. Program je namenjen pomoći roditeljima, starateljima i hraniteljima dece uzrasta do šest godina u rešavanju svakodnevnih izazova u vaspitanju i odgajanju dece u gradovima širom Srbije. U okviru programa je održano više od 600 radionica za preko 2.300 roditelja, dok je tokom prethodne dve godine otvoreno 15 centara za roditelje u gradovima širom Srbije. Pored finansijske podrške, u filantropske aktivnosti kompanije aktivno se uključuju njeni zaposleni, donirajući svoje vreme i sredstva. Samo tokom protekle godine, u „Globalnom izazovu za prikupljanje sredstava“ učestvovalo je 370 volontera koji su osvojili 14 različitih vrhova i očistili 5 zelenih površina kako bi podržali program namenjen porodicama i inspirisali druge na doniranje. Svake godine, zaposleni se prijavljuju za The Human Safety Net Ambasadore, te posvete čitavu godinu širenju ove inicijative kako među svojim kolegama, tako i među klijentima, svojim prijateljima i porodicom.

Kada su u pitanju filantropske aktivnosti poslovnog sektora, koliko su efikasne jednokratne akcije, a koliko one koje imaju dugoročne efekte?

Za razliku od kratkoročnog, ad hoc delovanja, dugoročnim ulaganjem se postižu trajniji efekti. Na primer, ulaganjem u rekonstrukciju bolnice ili doniranjem neke neophodne opreme omogućava se da se u narednih nekoliko godina pruži pomoć svim onim ljudima koji se u toj bolnici budu lečili. Kada darodavac uloži u opremanje određene škole potrebnim učilima i nastavnim sredstvima, tim dugoročnim doprinosom se omogućava kvalitetnije školovanje i narednim generacijama. Školarine za studente, na primer, omogućavaju ulaganje u budućnost mladih ljudi i izgradnju ljudskih resursa jedne zajednice, a samim tim i razvoj ekonomije i drugih važnih oblasti jednog društva. Dugotrajnom podrškom nekoj usluzi koju pruža organizacija civilnog društva određenoj osetljivoj grupi stanovništva, za koju ne postoji alternativno, sistemsko rešenje, obezbeđuje se kontinuirani odgovor na potrebe i kvalitetniji život značajnog dela populacije naše zemlje, kojima bi drugačije takva podrška bila uskraćena.

U 2021. godini kratkoročne donacije su činile čak 68 odsto svih davanja, dok je zabeleženi udeo dugoročnih donacija vidno manji nego svih ranijih godina. Stoga je potrebno staviti akcenat na donacije sa dugoročnim efektom, jer one vode trajnijim rezultatima, koji će obuhvatiti veliki broj korisnika i učiniti naše društvo boljim mestom za život za sve njegove članove.

Autor fotografije: Jakov Simović

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!