Projekti

Međunarodna naučna konferencija FINIZ 2021 održava se 3. decembra

Osma po redu međunarodna naučna konferencija FINIZ 2021 pod nazivom ”Da li ste spremni za ContinuousNEXT® pristup po okončanju pandemije izazvane virusom Covid-19?” biće održana on-line, u petak, 03.12.2021. godine u organizaciji Univerziteta Singidunum u Beogradu.

Kritična priroda promena i kultura su sastavni deo budućnosti poslovanja organizacija. Da bi bolje razumeli ovu paradigmu, formula za postizanje uspeha u svetu koji se neprestano menja je primena ContinuousNext® pristupa, prema Gartner, Inc.

Pandemija Covid-19, kao globalni rizik i izazov, donela je izmenjene uslove poslovanja na svetskom nivou. Upravo je sada vreme da organizacije budu prilagodljivije promenama, jer novi modeli ContinuousNext® pristupa redefiniše način na koji organizacije kreiraju, isporučuju i beleže vrednost uvođenjem novih praksi, razvijanjem novih sposobnosti i stvaranjem novih načina za uspeh. Faza koja prelazi digitalnu transformaciju je vreme stalne evolucije i da bi mogle da prate nove inovacije i promenljive načine poslovanja, organizacije moraju da razumeju značenje ContinuousNext® pristupa i šta on znači za njihovu budućnost.

Zapravo, ContinuousNext® pristup predstavlja pristup koji bi svako trebalo da zauzme kako bi se suočio sa promenama u tehnologiji, konkurenciji i poslovanju i istim se prilagodio.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!