Društvo

Međunarodni dan žena – 8. mart

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog povodom obeležavanja 8. marta, Međunarodnog dana žena, ističe važnost borbe za ženska prava, ekonomsku, političku, socijalnu i svaku drugu ravnopravnost žena i muškaraca.

U cilju podrške pravima žena, Ministarstvo je tokom 2021. i 2022. godine izradilo nekoliko nacrta i predloga propisa iz oblasti rodne ravnopravnosti, što je rezultovalo usvojenim Zakonom o rodnoj ravnopravnosti, sa pratećim podzakonskim aktima, kao i Strategijom rodne ravnopravnosti za period od 2021. do 2030. godine, sa pratećim akcionim planom za njeno sprovođenje.

Posebno važan problem je rodno zasnovano nasilje. U prva dva meseca ove godine, u porodično-partnerskim odnosima u Srbiji ubijeno je devet žena, što je drastično povećanje u odnosu na slučajeve femicida na posmatrani period prošle godine i to je alarm koji poziva na hitnu reakciju nadležnih organa i angažovanje celokupnog društva. Ministarstvo apeluje na žrtve nasilja da ga prijave  nadležnim institucijama i pozivaju sve građane da ne zatvaraju oči kad se ono nekome drugome dešava.

Dužnost svakog od nas je, kao pojedinaca, ali i društva u celini, da svakodnevno doprinosimo da svest o rodnoj ravnopravnosti, potrebi stvaranja jednakih šansi i međusobnom uvažavanju svih, postane sastavni deo našeg društva.

Iako smo daleko odmakli od 1975. godine, koja je proglašena za Međunarodnu godinu žene, kada su Ujedinjene nacije službeno počele da obeležavaju Međunarodni dan žena, i kada su uvedeni instituti poput trudničkog bolovanja, ograničenja rada žena u trećoj, odnosno noćnoj smeni, iste plate za isti rad, demokratskog prava glasa i mnogih drugih, i dalje postoji potreba za unapređenjem ženskih i ljudskih prava.

Ove godine obeležava se i 75 godina od usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija, koja u svojoj preambuli polazi od principa ravnopravnosti žena i muškaraca.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!