Projekti

Metodologije za upravljanje projektom

Složeni problemi, sa kojima se svakodnevno susreću poslovne i druge organizacije, zahtevaju primenu savremenih metoda i disciplina menadžmenta da bi efikasno funkcionisale. Primena projektnog menadžmenta neophodna je za efikasnu realizaciju različitih projekata i poduhvata.

Širenje primene projektnog menadžmenta povezano je sa širenjem znanja iz projektnog menadžmenta i stvaranjem kompetentnih projektnih menadžera. Sa druge strane, širenje znanja iz projektnog menadžmenta povezano je sa raspoloživim procedurama i metodologijama, koje se koriste u praksi upravljanja projektima.

U teoriji i praksi projektnog menadžmenta predlaže se i koristi se, sa više ili manje uspeha, veći broj metodologija. Te metodologije mahom predlažu nacionalna ili internacionalna udruženja iz projektnog menadžment, ali i pojedine organizacije i institucije. U najpoznatije metodologije spadaju:

a)  PMI metodologija

b)  IPMA metodologija

c)  PRINCE 2 metodologija

d)  YUPMA metodologija

e)  APM metodologija

f)  HBS metodologija

g)  Agilne metodologije i dr.

Pored navedenih postoje i mnoge druge metodologije, koje su razvile određene organizacije i institucije, koje ih koriste za upravljanje svojim projektima. Navešćemo samo neke od njih: metodologija japanske asocijacije za upravljanje projektima, metodologija Cornell University, metodologija University of Michigan, metodologija University of Sidney, metodologija University of Tasmania, metodologija University of South Carolina, itd.

PMI metodologiju je razvio Project Management Institute (PMI) iz SAD-a i ona je prikazana u priručniku PMBOK. To je tipična procesna metodologija, koja predlaže upravljanje projektnom preko devet podprocesa: upravljanje integrisanjem projekta, upravljanje obimom projekta, upravljanje vremenom, upravljanje troškovima, upravljanje kvalitetom, upravljanje ljudskim resursimam, upravljanje komunikacijama.

IPMA (International Project Management Association) nema procesnu metodologiju već upravljanje projektom usmerava na izgradnju znanja, veština i kompetencija projektnog menadžera, koji bi na taj način bio osposobljen da zajedno sa projektnim timom efikasno upravlja projektom.

Metodologija PRINCE 2 je razvijena u Velikoj Britaniji sa namerom da se koristi za informatičke projekte, Ona je kasnije dorađena i proširena tako da se koristi i za druge vrste projekata. PRINCE 2 se sastoji od osam osnovnih elemenata, i četiri osnovna podprocesa: Započinjanje projekta, Iniciranje projekta, Implementacija i Zatvaranje projekta.

YUPMA metodologija je razvijena u okviru Udruženja YUPMA (Serbian Project Management Association) i u početnoj fazi je bila definisana za investicione projekte. Ona se bazira na razmatranju tri osnovna elementa: vreme, resursi i troškovi i tri osnovna podprocesa: planiranje, praćenje i kontrola realizacije projekta.

APM metodologija predstavlja metodologiju, koju je razvila asocijacija iz UK (Association for Project Management) koja je prikazana u priručniku pod nazivom APM Body of Knowledge, koji obuhvata sedam osnovnih poglavlja koji se odnose na oblasti znanja, koje su neophodne da bi se efikasno upravljalo projektom.

HBS metodologija je metodologija projektnog menadžmenta koju je razvila Harvard Business School i ona obuhvata tri glavne faze u procesu upravljanja projektom: Definisanje i organizacija projekta, Planiranje projekta i praćenje i Upravljanje projektom.

Prof. dr Petar Jovanović, YUPMA

 

 

Udruženje za upravljanje projektima Srbije - YUPMAhttp://www.yupma.org.rs/

Udruženje za upravljanje projektima Srbije - YUPMA je profesionalno, nezavisno i nestranačko udruženje građana.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!