Razvoj

MMF: Ekonomski program Srbije i dalje donosi dobre makroekonomske rezultate

Tim Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), koji predvodi Jan Kes Martejn, posetio je Beograd u periodu od 24. do 28. februara 2020. godine radi ocene rezultata postignutih u 2019. godini i napretka u ispunjavanju obaveza u skladu sa instrumentom PCI, kao i razgovora o prioritetima u pogledu politike za 2020. godinu. Poseta u cilju četvrte revizije instrumenta PCI planirana je za drugu polovinu maja. Na kraju posete, g. Martejn je izdao sledeće saopštenje:

“Makroekonomski rezultati Srbije bili veoma dobri i tokom 2019. godine, uz procenjeni rast na nivou od 4,2 procenta, podržan visokim direktnim stranim investicijama i intenziviranim aktivnostima u građevinarstvu. Nezaposlenost je opala na rekordno nizak nivo, uz stabilan rast zarada. Inflacija, koja je iznosila 2 procenta u januaru, i dalje se kreće u donjoj polovini ciljanog koridora. Otpornost finansijskog sistema nastavlja da se poboljšava i udeo nenaplativih kredita je opao na 4.1% u decembru 2019. godine. Fiskalni rezultati su i dalje dobri. Opšti nivo države je zabeležio fiskalni deficit od 0,2 procenta BDP-a u 2019. godini, što je u skladu sa ciljevima po instrumentu PCI, dok je javni dug opao na oko 52 procenta BDP-a.

“Makroekonomska perspektiva za 2020. je pozitivna, sa projekcijom rasta od 4 procenta i očekivanjima da će se inflacija zadržati u donjoj polovini ciljanog koridora. Međutim, rizici su povišeni, naročito spoljni, dok preostaje i veoma važan program strukturnih reformi. U tom kontekstu, tim MMF-a je istakao potrebu da se u potpunosti sprovedu reforme predviđene u okviru instrumenta PCI kako bi se obezbedila održivost makroekonomskih postignuća i podstakao potencijal rasta Srbije.

“Tim MMF-a je pozdravio napore vlasti Srbije u pravcu okončanja privatizacije Komercijalne banke i naglasio važnost privatizacije HIP Petrohemije. Takođe je ocenio pripreme koje bi trebalo da obezbede primenu novog sistema zarada u javnom sektoru i prelazak na novi, sistematičniji okvir zapošljavanja u javnom sektoru u 2021. godini. Tim je podržao nedavne napore u pravcu adekvatnog praćenja fiskalnih rizika i razgovarao o opcijama za unapređenje fiskalnih pravila. Takođe je istakao važnost unapređenja upravljanja državnim preduzećima u cilju povećanja efikasnosti i kvaliteta javnih usluga.

“Tim MMF-a se zahvaljuje vlastima Srbije na gostoprimstvu i tesnoj saradnji.”

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!