Saobraćaj i transport

Modeli rada iz privatnog sektora u javnom sektoru su ključ uspeha

Tokom rada na projektu, koji se odnosio na definisanje i analizu poslovnih procesa preduzeća sa izvedenim pokazateljima uspešnosti rada (KPI) ključnih poslovnih procesa, uz podršku organizaciji ispitivanja zadovoljstva korisnika uslugom prevoza u Gradskoj agenciji za saobraćaj Kragujevac, predstavnici “Casa Forte” su imali priliku da detaljnije razgovaraju sa Dušanom Obradovićem, direktorom ove javne institucije o novinama i načinu rada preduzeća.

Samo korporacije i ozbiljnija preduzeća iz segmenta MSP (malih i srednjih preduzeća) implementirale su ovaj sistem i zahvaljujući tome rastu i razvijaju se. Kako ste došli na ideju da vi implementirate ovaj model?

Javni sektor, kroz FUK (finansijsko upravljanje i kontrolu) je isticao korporativizaciju kao jedan od glavnih ciljeva u radu, ali je u praksi to često ostalo samo administrativna obaveza, bez pragmatičnog uticaja na poslovanje. GAS je prepoznao KPI sistem kao način za unapređenje poslovanja i poslovnog rezultata i ja sam smatrao da zajedno sa zaposlenima i konsultantima treba da uzmem aktivnu ulogu u implementaciji.

Tokom rada obrađeni su procesi svih službi i kroz metodologiju konsultantske kuće “Casa Forte” FOCA sagledan je tekući način obavljanja radnih procesa, prikupljena su mišljenja izvršioca o unapređenju i sa rukovodiocima je usvojeno šta se može menjati. Nakon toga, kroz Akcioni plan, zadužene su odgovorne osobe i definisani su rokovi za završetak. Svaki proces je dobio svoju meru uspešnosti, svoj KPI i interesantno je koliko je praćenje nekih podataka doprinelo sagledavanju bolje slike svakodnevnog poslovanja. Počeli smo sa praćenjem: koliko mesečno transakcija proknjiži računovođa; koliko mesečnih karata proda prodavac; koliko kontrola je izvršio kontrolor i na kojim relacijama; koliko sporova je dobilo preduzeće. Ovo je samo par primera KPI. Praćenjem ovih podataka kroz mesece definisane su ciljane vredosti. Mi smo napravili i dodatni iskorak, pa KPI povezujemo sa sistematizacijom i uz opise poslova definiše i zadatke u kvantitativnom smislu. Zaposleni su nove standarde shvatili kao izazov iz kojeg će moći njihov rad da se na najbolji način vrednuje i nagradi. KPI sistem nije jednokratan čin i stalno se radi na njegovom prilagođavanju, a sve u cilju boljeg upravljanja i unapređenja rada preduzeća.

Ovo nisu jedine novine u Gradskoj agenciji od Vašeg dolaska na čelo ove institucije. Dosta se radilo i na poboljšanju uslova rada za zaposlene?

Zgrade u kojima je smeštena Gradska agencija za saobraćaj stare su više od jednog veka. Staro gradsko jezgro na trgu kod Krsta predstavlja autentičnu sliku grada Kragujevca s kraja 19. veka, a naša tri objekta su pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Krovnu konstrukciju zgrade bilo je neophodno potpuno renovirati. Za rekonstrukciju krovnog pokrivača i renoviranje zgrade izdvojili smo milion i osamstotina hiljada dinara.

I unutrašnjost zgrade Agencije takođe je renovirana. Okrečeni su zidovi, uređena stolarija, zamenjeni podovi, celokupan stari inventar zamenjen novim, pa su uslovi rada zaposlenih neuporedivo bolji u odnosu na raniji period. Nakon renoviranja unutrašnji prostor i eksterijer dobili su funkcionalan i moderan izgled.

Glavni zadatak Gradske agencije za saobraćaj jeste briga i podizanje kvaliteta gradskog prevoza za građane. Imali ste značajnih aktivnosti i na tom polju?

Raspisivanjem tendera za javni gradski prevoz u Kragujevcu najavili smo korenite promene. Kriterijumi, koji su pratili raspisani tender za obavljanje usluge javnog gradskog i prigradskog prevoza, po javno iznetom mišljenju ponuđača bili su najrigorozniji, ali i najprofesionalniji u Srbiji. Modernizovan i funkcionalan javni prevoz u kome će, kako i nalaže struka, 70 odsto putnika biti zadovoljno je naš primaran cilj.

Ugovor o prevozu, koji je potpisan sa dva prevoznika, doneo je sijaset novina od kojih su neke vidljive već od 1. jula, kao što su povećanje broja polazaka od 16,6 odsto u odnosu na dosadašnji red vožnje i to nije konačan broj polazaka, pošto će ih od 1. septembra biti još više u okviru jesenjeg reda vožnje, zatim uvođenje novih linija, povećanje broja vozila. U skladu sa strategijom grada o smanjenju zagađenja, doneli smo odluku da je minimum standarda EURO 4 motori, koji manje zagađuju okolinu, ali samim tim na ulicama su znatno mlađa i kvalitetnija vozila. Ponosni smo na podatak da smo jedini grad u Srbiji koji od ukupnog broja vozila ima polovinu voznog parka po najvisim standardima zaštite životne sredine u vidu ekoloških vozila sa pogonom na CNG.

Osoblje će biti uniformisano, svako vozilo će imati bežični internet i klima uređaje.

Novina je i obaveza ugradnje unutrašnjeg displej ekrana sa zvučnom najavom stajališta. Kao posebno važno ističemo sistem mobilnog video nadzora koji će snimati unutrašnjost kabine u želji da se bezbednost putnika i posade podigne na viši nivo, ali će jedna od kamera snimati i prostor ispred autobusa kako bi materijal mogao da se koristi i kao dokaz u borbi sa nelegalnim načinom prevoza putnika. Podsećam da je za učenike osnovnih i srednjih škola od januara ove godine obezbeđen besplatan prevoz, pa je sistem video nadzora način da roditelji budu sigurni da će njihova deca biti bezbedna u vozilima javnog gradskog prevoza.

Ugovor veoma strogo određuje prava, ali i obaveze prevoznika, tako da će svako vozilo biti opremljeno sistemom za automatsko brojanje putnika, kako bi se izbegla mogućnost bilo kakve zloupotrebe. Ugovor nam daje mogućnost i oduzimanja linija ukoliko prevoznici ne ispunjavaju sve ugovorne obaveze.

Naredni veliki korak ka unapređenju javnog prevoza je nabavka novih modernih stajališta, koji do sada nisu bili u našoj nadležnosti, već se nakon skupštinske odluke grada Kragujevca iz juna meseca ove godine na naš zahtev, upravo GAS ovlašćuje da upravlja stajalištima koji su postaljeni u skladu sa svim propisima.  Takvih je veoma malo u ovom trenutku u Kragujevcu tako da ćemo hitno krenuti u nabavku najmodernijih, koji će, osim što zadovoljavaju standarde i grad čine lepšim, morati da imaju i displeje sa vermenskom najavom dolaska autobusa.

U kojoj meri pratite sve veću tendenciju digitalizacije i online kupovina?

Gradska agencija za saobraćaj uvela je novinu u poslovanju koja se odnosi na prodaju karata za međugradski prevoz. Najjetinije međugradske autobuske karte iz i do Kragujevca, pored kupovine u poslovnici GAS-a, moguće je kupiti i putem našeg sajta. Elektronski način kupovine postavljen je u cilju efikasnije usluge. Kupcima se omogućava da tako brže dođu do karata i izbegnu odlazak i čekanje u redu ispred šaltera Agencije. Novina je pokazala dobre rezultate i obostranu korist. Početkom letnje sezone kada se intenzivnije putuje, ponudili smo Kragujevčanima autobuske karte po povoljnim cenama i za destinacije na Crnogorskom primorju.

Vi ste društveno odgovorna kompanija i posebnu brigu pokazujete prema osobama sa invaliditetom. Kako izlazite u susret njihovim potrebama za prevozom?

Kombi vozilo, koje osobe sa invaliditetom koriste tokom radne nedelje, u dogovoru sa Udruženjima od ove godine iznajmljuje se i vikendom po veoma povoljnim cenama.

Kombi vozilo za prevoz osoba sa invaliditetom je funkcionalno, ima automatsku rampu kako bi se obezbedila prohodnost za invalidska kolica. Vozilo, koje je registrovano za osam putnika, uz komforne uslove koriste osobe sa invaliditetom. Ovo je dobar način da naši sugrađani, koji se otežano kreću ili koriste invalidska kolica, organizuju svoje aktivnosti i van radne nedelje.

I da zaključimo, vi primenjujete modele iz privatnog sektora, a da li ima saradnje i sa pravnim licima?

U saradnji sa Regionalnom privrednom komorom Kragujevac, organizovali smo prezentaciju usluga koje pružamo korisnicima javnog prevoza. Tom prilikom predstavljeni su popusti i benefiti, koje smo predvideli svojom novom poslovnom politikom. Na osnovu odluke Gradskog veća, uveli smo određene benefite za korišćenje javnog prevoza za preduzeća koja imaju do 100 zaposlenih. Sva preduzeća, koja imaju više od stotinu zaposlenih, ove godine ostvaruju popust na prevoz od preko 20 odsto i to u svim zonama grada.

 

Biljana Lazarević, senior consultant “Casa Forte”

Casa Fortehttp://www.casaforte.rs/

Casa Forte je privatno preduzeće i bavi se konsaltingom i edukacijama, kao i zastupanjem interesa kompanije pred trećim licima u komercijalnim i drugim poslovima.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!