Na koje usluge nerezidentnih pravnih lica se plaća porez?

Od 1. aprila porez se obračunava samo u slučaju da nerezidentno pravno lice pruža određenu vrstu usluge:

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!