Agro svet

Na razvoj zadružnog sektora u Španiji najviše uticao trend integracija

U periodu od 2006. do 2016. godine u Španiji je veličina poljoprivrednih zadruga značajno povećana. U isto vreme broj malih i mikro zadruga, kao i njihov udeo u prihodima je opao.

U Španiji oko 4 odsto zadruga (velike zadruge) ostvaruje 49 odsto ukupnih prihoda sektora, dok 70 odsto zadruga ostvaruje prihode manje od 5 miliona evra. U periodu od 2006. do 2016. godine broj velikih zadruga povećan je za petinu, a njihovi prihodi za 92 odsto. Prosečan prihod na godišnjem nivou izmosi 97 miliona evra.

Broj zadruga srednje veličine povećan je za 9 odsto, a njihovi prihodi za 37 procenata. Prosečan prihod na godišnjem nivou iznosi 17 miliona evra.

Kad je reč o malim i mikro zadrugama, njihov broj je opao, kao i prihod, iako čine više od 70 odsto ukupnog broja zadruga u Španiji.

Broj zadruga varira od regiona do regiona:

Najveće prihode ostvaruje Andaluzija, koja ima i najveći broj zadruga. U šest autonomnih pokrajina  ostvaruje se 76 odsto prihoda.

Glavni podsektori po ostvarenim prihodima i broju zadruga (2016)

Najvažniji sektori po prihodima:

-  27% Voće i povrće

-  16% Maslinovo ulje

-  12% Dobavljači repro-materijala i mašina

-   9% Hrana za životinje

-   7% Vino

-   6% Ratarski usevi

Najvažniji sektori po broju zadruga:

-  47% dobavljači repro-materijala i mašina

-  34% maslinovo ulje

-  24% voće i povrće

-  22% različite usluge

-  20% ratarski usevi.

U tom desetogodišnjem periodu povećani su i prihodi od izvoza:

Broj zadruga koje izvoze povećan za 3,4 odsto. Ovi trendovi su povezani sa procesom ukrupnjavanja u zadružnom sektoru.

Mere za podršku zadrugama

Španija za podršku zadrugama koristi različite vrste podsticaja:

-  Nacionalni plan udruživanja i zakonska regulativa: podsticaji za ukrupnjavanje;

-  Poreske olakšice;

-  Pomoć iz evropskih fondova;

-  Regionalni mehanizmi podrške (na nivou autonomnih pokrajina).

Nacionalni plan i Zakon 13/2013 o podsticanju udruživanja u zadruge i druge vidove organizacija u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, ukazuje na potrebu za strukturnim reformama radi povećanja prosečnih prihoda zadruga i daljeg razvoja, modernizacije i veće rentabilnosti njihovih aktivnosti.

Glavni ciljevi su: ukrupnjavanje, modernizacija, konkurentnost i izlazak na strana tržišta.

Mere za podršku zadrugama podrazumevaju da zadruge moraju ispunjavati određene uslove:

-  Osnivanje i delovanje u više od jedne pokrajine t.j autonomne oblasti;

-  Zajednička prodaja ukupne proizvodnje;

-  Obaveza proizvođača da celokupnu proizvodnju predaju zadrugama;

-  Minimalni fakturisani godišnji prihod (za svaku vrstu zadruge i tip proizvodnje: 30 % manji zahtev za osnovne zadruge);

-  Demokratski način upravljanja i donošenja odluka.

Zadrugama se odobravaju subvencije u maksimalnom iznosu od 200.000 evra na period od 3 godine.

Poreske olakšice za zadruge su značajne:

Oslobađanje od poreza na prenos apsolutnih prava i druga pravna akta:

•  Osnivanja, povećanja kapitala, udruživanja i razdvajanja.

• Uzimanje i vraćanje pozajmnica,

•  Nabavka dobara i prava koja se unose u Fond za obrazovanje i promociju, a radi realizovanja aktivnosti zadruge.

Porez na dobit preduzeća:

•  Umanjenje od 50% (za specijalno zaštićene tj. poljoprivredne zadruge).

•  Smanjena poreska stopa od 20% (umesto 25%) na poresku osnovicu na dobit ostvarenu iz zadružnih aktivnosti.

•  Sloboda pri određivanju amortizacije u slučaju novih osnovnih i amortizovanih sredstava koja nabave u toku prve 3 godine od upisa u Registar zadruga i akcionarskih društava Ministarstva rada i socijalne zaštite.

Umanjenje od 95% od sledećih lokalnih poreza:

•  Porez na ekonomske aktivnosti.

•  Porez na nekretnine koji se odnosi na seoska dobra poljoprivrednih zadruga i dobra za zajedničku obradu zemljišta.

Oslobađanje od poreza na trgovinu među zadrugama u oblastima: Kanarska ostrva, Seuta i Melilja (sa izuzetkom transakcija vezanim za nekretnine).

Zadrugama su na raspolaganju i fondovi EU:

Evropski agrarni ford za ruralni razvoj (FEADER), koji finansira Program ruralnog razvoja za period od 2014-2020.

Evropski poljoprivredni garantni fond (FEAGA).

U pitanju je zajedničko sprovođenje zemalja članica EU. Iz fondova se finansiraju:

-  Mere usmerene ka regulisanju ili podršci poljoprivrednih tržišta;

-  Direktna plaćanja poljoprivrednicima u okviru Zajedničke poljoprivredne politike;

-  Mere informisanja i promocije poljoprivrednih proizvoda unutar tržišta EU i na drugim tržištima.

 

 Izvor: Trgovinsko odeljenje Ambasade Španije u Beogradu

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!