Agro svet

Nacionalni dijalog o transformaciji prehrambenih sistema u Srbiji

U Kongresnom centru Master u Novom Sadu povodom Međunarodnog dana biodiverziteta održan je Nacionalni dijalog o transformaciji prehrambenih sistema u Srbiji. Dijalog je organizovan u saradnji Organizacije za hranu i poljoprivredu - FAO, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Nacionalne asocijacije Serbia Organika.

I ove godine, međunarodna zajednica pozvana je da preispita svoj odnos prema prirodi, jer smo, i pored svih naših tehnoloških dostignuća, u potpunosti zavisni od zdravih ekosistema u obezbeđivanju pijaće vode, hrane, lekova, odeće, goriva, zaklona i energije. Gubitak biodiverziteta direktna je posledica nepromišljenih ljudskih aktivnosti poput degradacije ekosistema, seče šuma i nekontrolisanog razvoja infrastrukture

Nacionalni dijalog je okupio ključne aktere iz oblasti poljoprivrede, nauke, civilnog društva i privrede kako bi se razgovaralo o važnosti transformacije prehrambenih sistema za očuvanje biodiverziteta. Održivi prehrambeni sistemi su postali imperativ u svetu, a Srbija prepoznaje značaj njihove implementacije radi zaštite prirode i očuvanja biološke raznolikosti.

Kroz dijalog su promovisane mere i aktivnosti koje se tiču agroekologije, lokalne proizvodnje hrane, očuvanja autohtonih sorti biljaka i podrške poljoprivrednicima u primeni održivih praksi. Naglašeno je da je važno uspostaviti ravnotežu između poljoprivredne proizvodnje i očuvanja prirodnih resursa, kako bismo osigurali održivu budućnost za sve.

Tokom dijaloga, istaknuta je važnost saradnje i partnerskih odnosa između vlade, poljoprivrednih proizvođača, stručnjaka i civilnog društva u ostvarivanju transformacije prehrambenih sistema. Samo zajedničkim naporima i angažovanjem svih relevantnih aktera možemo postići ciljeve očuvanja biodiverziteta i održivog razvoja.

Razgovaraolo se o važnosti očuvanja genetičkih resursa i biološke raznovrsnosti kao osnove za održivu poljoprivredu. Panelisti su naglasili značaj primene agro-ekoloških mera u poljoprivrednoj proizvodnji, koje doprinose očuvanju biodiverziteta. Takođe, istaknuta je neophodnost prilagođavanja prehrambenih sistema klimatskim promenama kako bi se osigurala njihova održivost u budućnosti. Poseban akcenat je stavljen na značaj organske proizvodnje, koja promoviše održivost i zaštitu biodiverziteta. Panelisti su takođe diskutovali o važnosti očuvanja zemljišta kao resursa za poljoprivredu i primeni održivih metoda upravljanja zemljištem radi očuvanja plodnosti i biodiverziteta. U kontekstu održivog razvoja lokalnih ruralnih sredina, predstavljen je koncept biodistrikta kao modela koji doprinosi očuvanju biodiverziteta i promoviše održivi razvoj. Takođe, istaknuta je važnost kratkih lanaca snabdevanja koji podržavaju lokalne proizvođače hrane i doprinose stvaranju održivih prehrambenih sistema, ali i o uticaju upotrebe pesticida na biodiverzitet, pri čemu su predstavljeni izazovi i prilike za očuvanje životinjskih i biljnih vrsta.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!