Propisi

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim agencijama uvodi obavezu sprovođenja javnog konkursa prilikom zapošljavanja

Agencija za borbu protiv korupcije pripremila je mišljenje o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim agencijama.

Nacrt zakona sadrži značajnu novinu – uvođenje obaveze sprovođenja javnog konkursa prilikom zapošljavanja u javnim agencijama, shodnom primenom odredaba ovog zakona koje se odnose sprovođenje javnog konkursa za imenovanje direktora.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!