Propisi

Najveće evropske banke godišnje oko 24 milijarde dolara prebace u poreske oaze

Najveće evropske banke godišnje u proseku knjiže 20 milijardi evra (23,7 milijardi dolara) u poreskim oazama, što čini oko 14 posto njihove ukupne dobiti.

To pokazuje izveštaj Poreske opservatorije EU.

U izveštaju su razmatrane aktivnosti 36 sistemskih evropskih banaka, sa sedištem u 11 zemalja širom Evrope, koje podležu obavezi izveštavanja o poslovanju u svakoj zemlji sveta od 2015. godine.

Na listi poreskih rajeva u ovom izveštaju nalazi se 17 jurisdikcija: Bahami, Bermudi, Britanska Devičanska ostrva, Kajmanska ostrva, Gernzi, Gibraltar, Hong Kong, Irska, Ostrvo Man, Džerzi, Kuvajt, Luksemburg, Makao, Malta, Mauricijus, Panama i Katar.

Prema nalazima studije, u periodu od 2014. do 2020. godine čak 65 posto bankarskih profita je prijavljeno da je ostvareno u inostranstvu preko povezanih preduzeća, dok su istraživači utvrdili i dokumentovali neravnotežu između podataka o visini profita koji je navodno ostvaren i knjižen u nekim zemljama i broja zaposlenih koji se tamo nalaze.

Tako je dobit po zaposlenom daleko veća u poreskim rajevima nego u drugim zemljama, navodi se u izveštaju, pri čemu podružnice u poreskim rajevima prijavljuju visoku profitabilnost i profine margine.

Istraživači su takođe istakli da je 25 posto profita banaka knjiženo u zemljama u kojima je efektivna poreska stopa niža od 15 procenata, prenosi RTV.

"Sveukupno, ove činjenice ukazuju na značajno prisustvo i višegodišnju ustaljenu praksu evopskih banaka da koriste poreske oaze. Profitabilnost banaka u poreskim rajevima je abnormalno visoka i iznosi 238.000 evra po zaposlenom, za razliku od oko 65.000 evra u zemljama van tih poreskih utočišta", navode autori studije.

Dodaju da to govori da se profit knjižen u poreskim oazama prvenstveno prebacuje iz drugih zemalja u kojima su bankarske usluge realizovane.

Korišćenje poreskih oaza znatno se razlikuje među bankama, pokazuje analiza. Prema podacima, prosečan procenat dobiti knjižene u poreskim rajevima u periodu između 2014. i 2020. godine iznosio je oko 20 odsto, pri čemu se kretao u rasponu od nula do 58 posto.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!