Intervju

Nataša Konstantinović, koordinatorka programa javnih politika Trag fondacije: Javno zagovaranje je u funkciji unapređenja života različitih grupa građana

„Znanje je ključno za rešavanju bilo kog problema. Ukoliko ne posedujemo znanja iz date oblasti mi ne možemo biti kompetentni za pronalaženje odgovarajućih načina za rešavanje problema. Takođe, smatramo da bez novih mladih snaga nema ni novih ideja, ni poleta koji je neophodan društvu da bi se menjalo na bolje. Stoga mi podstičemo mlade ljude da istražuju, da se aktiviraju, da budu deo civilnog društva koje je tu da pomogne državi da unapređuje propise u skladu sa potrebama građana“, izjavila je u intervjuu za naš portal Nataša Konstantinović, koordinatorka programa javnih politika u Trag fondaciji, koja je objavila konkurs za podršku javnom zagovaranju.

Nedavno je pokrenut trogodišnji program „Pokret polet“. Šta je cilj tog programa?

Kao što i samo ime kaže cilj ovog programa je da se tokom tri godine trajanja pokrenu 43 inicijative javnog zagovaranja iz oblasti socio-ekonomskog razvoja koje će od Trag fondacije i partnera dobiti finansijsku i ekspertsku podršku u sprovođenju ideja.  Osim toga, polet kao novu stvaralačku energiju na inovativan način unose timovi mladih istraživača, koji će svojim analitičkim umećem doprineti radu organizacija civilnog društva i zajedničkom sinergijom uticati na unapređenje politika na lokalnom ili nacionalnom nivou. Progam finansira Evropska unija, čije članice nam služe kao primer socio-ekonomskih politika kojim treba da težimo i u Srbiji u procesu dobijanja punopravnog članstva u Uniji.

Koji su uslovi za učešće na otvorenom konkursu za podršku javnom zagovaranju?

Najvažniji uslov učešća na konkursu je svakako želja aktera civilnog društva za promenama položaja osetljivih grupa u društvu i iskustvo i istrajnost da se te promene postignu izmenama lokalnih ili nacionalnih javnih politika. Na konkurs mogu da se prijave sva udruženja građana, sindikati, mreže organizacija civilnog društva, zadužbine ili fondacije koje se bave javnim zagovarnjem u oblasti socio-ekonomskih politika u Srbiji i koje su registrovane pre 1. juna 2020. godine. Ovim konkursom želimo da podržimo aktere civilnog društva koji iskreno veruju u ideje koje predlažu projektom, koji su motivisani da zagovaraju svoju ideju svim rapoloživim sredstvima građanske participacije i koji imaju legitimitet građana za sprovođenje ideje koju su predložili projektom. Javnog zagovaranja nema bez učešća građana i bez istraživanja potreba građana, dakle podržavamo javnozagovaračke ideje koje su usmerene na unapređenje života različitih grupa građana čija su radna prava ugrožena, kojima odgovarajuće usluge socijalne zaštite nisu dostupne, kao i onih koji pokušavaju da unaprede svoj socio-ekonomski položaj kroz socijalno preduzetništvo i razvoj inovativnih socijalnih usluga.

Na koji način mladi istraživači mogu da se uključe u razvoj svojih lokalnih zajednica?

Trag fondacija u četvrtak 30. juna objavljuje konkurs za devetomesečno stažiranje za mlade istraživače koji će biti otvoren do 20. jula. Mogu da se prijave svi mladi akademski građani do 30 godina starosti, koji žele da istraživanjem i razotkrivanjem trenutnog stanja lokalnih ili nacionalnih javnih politika iz oblasti socio-ekonomskog razvoja svojim predlozima unaprede zatečeno stanje i pomognu organizacijama da te preporuke zaista budu i usvojene. Smatramo da bez novih mladih snaga nema ni novih ideja, ni poleta koji je neophodan društvu da bi se menjalo na bolje. Iz tog razloga podstičemo mlade ljude da istražuju, da se aktiviraju, da budu deo civilnog društva koje je tu da pomogne državi da unapređuje propise u skladu sa potrebama građana.  U okviru devetomesečnog programa stažiranja mladi istraživači će proći tri različite vrste obuka, naučiće metodologiju istraživanja javnih politika, napisaće analize određenih javnih politika i učestvovaće u brojnim javnozagovaračkim aktivnostima organizacija civilnog društva iz njihove lokalne zajednice.

Kako znanja iz oblasti socijalne ekonomije mogu da pomognu da se reše konkretni problemi u lokalnim zajednicama?

Znanje je ključno da bismo radili na rešavanju bilo kog problema. Ukoliko ne posedujemo znanja iz date oblasti mi ne možemo biti kompetentni za pronalaženje odgovarajućih načina za rešavanje problema. Iz tog razloga mi insistiramo da se sve organizacije kojima dodelimo grant za javno zagovaranje u jednom delu svog projekta posvete istraživanju politika i situacije na terenu, a svakako nam je važno da već imaju iskustva u primarnoj oblasti delovanja. Najbolji odgovor na ovo pitanje je primer organizacije „Nauči me“, koju smo podržali jednim od prethodnih programa. Naime, da oni nisu sproveli istraživanje ne bismo znali da od 160 učenika i učenica na teritoriji grada Niša, koji imaju neki oblik invaliditeta, samo 28% koriste uslugu ličnog pratioca što nam ukazuje na brojne izazove u ostvarivanju i realizovanju usluge ličnog pratioca. To zahteva temeljnu i dugoročnu zagovaračku kampanju za poboljšanje ove vrste usluge socijalne zaštite. 

 Foto: Trag fondacija

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!